ĐỒ ÁN - Ứng dụng Pic16F877A đo và ổn định nhiệt độ bằng thuật toán PID


- Đây là vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bít.Mỗi lệnh đều được thực thi trong một chu kỳ xung clock.Tốc độ hoạt động tối đa cho phép là 20MHz với một chu kỳ lệnh là 200ns.Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bít, bộ nhớ dữ liệu 368x8 byte RAM và bộ nhớ dữ liệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte.Số PORT I/O là 5 với 33 pin I/O.
- Các đặc tính ngoại vi bao gồm các khối chức năng sau:
+ Timer0: bộ đếm 8 bít với bộ chia tần số 8 bít.
+ Timer1: bộ đếm 16 bít với bộ chia tần số, có thể thực hiện chức năng đếm dựa vào xung clock ngoại vi ngay khi vi điều khiển hoạt động ở chế độ sleep.
+ Timer2: bộ đếm 8 bít với bộ chia tần số, bộ postcaler.
+ Hai bộ Capture/ so sánh/ điều chế độ rộng xung.
+ Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP, SPI và I2C.
+ Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với 9 bít địa chỉ.
+ Cổng giao tiếp song song PSP với các chân điều khiển RD, WR, CS ở bên ngoài.

- Các kênh Analog:
+ 8 kênh chuyển đổi ADC 10 bít.Hai bộ so sánh.
- Bên cạnh đó là một vài đặc tính khác của vi điều khiển như:
+ Bộ nhớ flash với khả năng ghi xóa được 100.000 lần.
+ Bộ nhớ EEPROM với khả năng ghi xóa được 1.000.000 lần.
+ Dữ liệu bộ nhớ EEPROM có thể lưu trữ trên 40 năm.
+ Khả năng tự nạp chương trình với sự điều khiển của phần mềm.
+ Watchdog Timer với bộ dao động trong.
+ Chức năng bảo mật mã chương trình.
+ Chế độ Sleep.
+ Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác nhau.

NỘI DUNG:

Chương I: Tìm hiểu thiết bị.
Chương II: Sơ đồ nguyên lý.
Chương III: Lập trình CCS, kết nối PC và mô phỏng Proteus.
Chương IV: Mô hình thực tế và chạy thử chương trình.
Chương V: Kết luận.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: