ĐỒ ÁN - Ứng dụng PLC S7-200 hoặc S7-300 điều khiển hệ thống sản xuất xi măng (Thuyết minh + Bản vẽ)


Hiện nay trong công nghiệp hiện đại hóa đất nước, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày càng cao vào trong đời sống sinh hoạt, sản xuất (yêu cầu điều khiển tự động, linh hoạt, tiện lợi, gọn nhẹ). Mặt khác nhờ công nghệ thông tin, công nghệ điện tử đã phát triển nhanh chóng làm xuất hiện một loại thiết bị điều khiển khả trình PLC.

Để thực hiện công việc một cách khoa học nhằm đạt đợc số lượng sản phẩm lớn, nhanh mà lại tiện lợi về kinh tế. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất thờng sử dụng công nghệ lập trình PLC sử dụng các loại phần mềm tự động. Dây chuyền sản xuất tự động PLC giảm sức lao động của công nhân mà sản xuất lại đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho đời sống xã hội.  Trong thực tế lập trình PLC có thể đợc sử dụng nhiều hãng phần mềm sản xuất nhất là hãng Siemens-Đức, omron-Nhật bản, Goldstar-Hàn Quốc, tuỳ thuộc vào đối tác, tiềm lực của Công ty, xí nghiệp để sử dụng công nghệ của hãng.
Trong thời gian học chúng em được giao đề tài: “ ỨNG DỤNG PLC S7-200 HOẶC S7-300 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT XI MĂNG “ dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng  viên TRẦN ĐỨC CHUYỂN cùng các thầy cô trong khoa Điên - Điện tử chúng em đã hoàn thành đồ án này.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I 5
Cơ sở lý thuyết của tự động hóa 5
1.1  Đặt vấn đề 5
1.2 Lý do chọn đề tài 5
1.3  Mục đích nghiên cứu 2
1.4  Đối tượng nghiờn cứu và phạm vi nghiờn cứu 2
1.5  Điểm mới của đề tài 2
1.6 í nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
2.1 Sơ lược về lịch sử phỏt triển của PLC 3
2.2  Tổng quỏt về điều khiển 3
2.3 Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trỡnh 4
2.4 So sỏnh PLC với cỏc điều khiển thụng thường khỏc 6
2.5 Nguyờn lý chung về cấu trỳc của một bộ điều khiển lập trỡnh PLC 7
2.6 Bộ nhớ PLC. 8
2.7 Vai trũ của PLC trong tự động hoỏ. 9
3.1  Cấu trỳc phần cứng của PLC S7-300 9
3.1.1 Cỏc module của PLC S7-300 9
3.1.1.1Module CPU 10
3.1.1.2  Cỏc module mở rộng 11
3.2  Chọn kiểu hoạt động và trạng thái đốn 13
3.2.1  Chọn kiểu hoạt động 13
3.3.1  Vựng nhớ chương trỡnh (Load Memory) 13
3.3.2 Vựng nhớ làm việc (Work Memory) 13
3.3.3 Vựng nhớ hệ thống (System memory) 14
3.4  Trao đổi dữ liệu giữa CPU và module mở rộng 15
3.5  Cỏc kiểu dữ liệu của PLC S7-300 16
3.6 Vũng quột chương trỡnh của PLC S7-300 16
3.7 Những khối OB đặc biệt 17
Chương II 20
TèM HIỂU QUÁ TRèNH CễNG NGHỆ 20
I. Quy trỡnh sản xuất xi măng 20
1. Nguyờn liệu sản xuất. 20
2. Nhiờn liệu 20
3. Mỏy nghiền nguyờn liệu 20
4. Lũ nung 20
5. Nghiền xi măng 20
6. Đóng bao và xuất hàng 20
7. Hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm 20
8. Mụi trường 20
II Yờu cầu cụng nghệ 20
III. Quy trỡnh hoạt động. 22
ChươngIII Xây dựng mạch điều khiển và mạch động lực cho hệ  thống 23
I.Mạch động lực 23
II.Mạch điều khiển 23
III. Nguyờn lý làm việc : 23
1. Nguyờn lý làm việc mạch điều khiển tự động 23
2. Nguyờn lý mạch điều khiển bằng tay 24
Chương IV 25
Chương trỡnh điều khiển hệ thống bằng PLC 25
I. Chương trỡnh điều khiển viết trên S7-300 25
II. Quỏ trỡnh hoạt động của chương trỡnh 31
Chương V 38
Mụ phỏng quỏ trỡnh 38
I.Mụ phỏng trờn S7-PLCSIM 38
II. Mụ phỏng trờn WinCC 45
LỜI KẾT 54

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: