QTCN - Sản xuất bột mì (Công ty Bột mì Bình Đông)


Công Ty Bột Mì Bình Đông là một doanh nghiệp nhà nước, thành viên của tổng công ty Lương Thực Miền Nam (VINAFOOD II) thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Công ty hoạch toán kết toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng và có tài khoản ngân hàng. Công ty được xây dựng vào những năm 1970 và đi vào hoạt động vào năm 1972 với sự kết hợp của hai nhà máy SAKYBOMI và VIFLOMICO đều do những cổ đông người Hoa sáng lập.
Nhà máy SAKYBOMI (Sài Gòn Kỹ Nghệ Bột Mì nay gọi là phân xưởng Sài Gòn) được khởi công xây dựng vào những năm 1968 và đến năm 1970 đi vào hoạt động với trang thiết bị là bốn giàn máy của Thụy Sỹ (Buller) có công suất thiết kế là 650 tấn lúa mì/ngày tương ứng với 510 tấn bột mì thành phần.NỘI DUNG:

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG.
1.1. Giới thiệu công ty Bột Mì Bình Đông:
1.2. Lịch sử và phát triển của công ty:
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
1.4. Sơ đồ bố trí mặt bằng:
1.5. Quy định an toàn và vệ sinh lao động:
1.6. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm
1.7.Xu ly khi thai………………………………….
PHẦN 2 : DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ (DCCN)
2.1. Nguyên liệu:
2.2. Năng lượng sử dụng :
2.3. Sơ đo àbố trí TB :
PHẦN 3 : QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ (QTCN)
3.1. Sơ đồ
3.2. Thuyết minh quy trình:
PHẦN 4 : CÁC LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ
4.1. Máy sàng tạp chất:
4.2. Máy sàng đá:
4.3. Sàng phân loại ( sàng tròn):
4.4. Máy xát lông lúa: ( theo phương ngang loại MHXS)
4.5. Thiết bị ủ ẩm: ( máy rửa 3 trục)
4.6. Máy nghiền trục:
4.7. Máy đánh tơi:
4.8. Máy sàng bột phân loại ( máy sàng vuông)
4.9. Máy đánh vỏ:
4.10. Sàng ly tâm:
4.11. Máy đánh trứng sâu:
4.12. Cyslon lắng:
4.13. Cyslone lắng có hệ thống lọc bụi:
PHẦN 5 : SẢN PHẨM VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
5.1. Công Ty Bột Mì Bình Đông sản xuất kinh doanh các mặt hàng:
5.2. Thị trường tiêu thụ:

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: