SÁCH - Bài Tập Vi Điều Khiển & PLC (ThS. Đặng Văn Tuệ)


Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm cũng như hỗ trợ cho con người những công việc phức tạp. Để thực hiện điều đó đội ngũ tri thức chính là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia.


Đối với nước ta những ngành đóng vai trò then chốt của nền kinh tế là: Điện, Than, Dầu khí,... và ngành công nghiệp Tự động hóa không nằm ngoài chiến lược phát triển kinh tế. Công nghiệp tự động hóa các ngành nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

Tự động hóa là một lĩnh vực đã được hình thành và phát triển rộng lớn trên phạm vi toàn thế giới, nó đem lại một phần không nhỏ cho việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng và độ phức tạp cao phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống. Ở nước ta lĩnh vực tự động hóa đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và đầu tư rất lớn, cùng với các lĩnh vực công nghiệp chuyển dịch nền kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nói tới tự động hóa ngày nay chúng ta không thể không nhắc tới các thiết bị có điều khiển lập trình, trong đó PLC, 8051, PIC, AVR, ARM, ...là một trong những thiết bị có điều khiển lập trình và được sử dụng rộng rãi.

Trong khuôn khổ nội dung cuốn sách nhóm tác giả đã trình bày:

Tổng quan về vi điều khiển 8051, một số cấu trúc lập trình cho vi điều khiển, các bài tập áp dụng được lập trình điều khiển trên phần mềm Kenu Vision 4 và mô phỏng sinh động trên phần mềm Proteus.
Giới thiệu chung về PLC, các bài tập áp dụng được lập trình điều khiển trên phần mềm Syswin 3.3, phần mềm cx - ONE với những tỉnh năng ưu việt được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: