SÁCH - Dược liệu học - Tập 1 - Sách đào tạo Dược sĩ Đại học (GS.TS. Trần Mạnh Bình - PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt)


Tài liệu “Dược liệu học” là sách giáo khoa dùng cho sinh viên ngành dược. Mục tiêu cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung cơ bản về công tác dược liệu; các nhóm họp chất có nhiều ứng dụng trị liệu thường gập trong dược liệu, nguyên tắt của các phương pháp định tính và định lượng chúng; nguồng gốc, phân bố, đặt điểm thực vật, thành phần hóa học, phương pháp định tính và định lượng, tác dụng sinh học và công dụng của một số dược liệu quan trọng thông dụng.

Được sự phân công: Bộ môn dược liệu của trường Đại học Y – dược TP.HCM đảm nhận biên soạn tập 1, bao gồm các phần:

Đại cương về dược liệu
Dược liệu chứa carbohydrat
Dược liệu chứa glycosid (= heterosid)

Trong “Dược liệu học tập 1”, phần đại cương về dược liệu có thêm phần giới thiệu phương pháp phân tích và đánh giá dược liệu, giúp cho sinh viên có những khái niệm cơ bản về các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu dược liệu. Phần đại cương của glycosid được viết lại và bổ sung những thông tin mới vì đây là phần quan trọng của giáo trình.

Các cây thuốc trong mỗi chương được sắp xếp hợp lý. Nội dung của cây thuốc đặc biệt là phần hóa học và tác dụng dược lý được sữa chửa và bổ sung phù hợp với kết quả nghiên cứu, sử dụng hiện nay.

NỘI DUNG:

Chương 1: Đại cương về dược liệu

Chương 2. Cacbohydrat và dược liệu chứa cacbohydrat

Chương 3. Glycosid (heterosid)

Chương 4. 4 Glycosid tim và dược liệu chứa glycosid tim

Chương 5. Saponin và dược liệu chứa saponin

Chương 6. Dược liệu chứa mono và diterpenoid glycosid

Chương 7. Anthranoid và dược liệu chứa anthranoid

Chương 8. Flavonoid và dược liệu chứa flavonoid

Chương 9. Coumarin và dược liệu chứa Coumarin

Chương 10. Dược liệu chứa Glycosid cyanogenic

Chương 11. Tanin và dược liệu chứa tanin

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: