SÁCH - Hệ Thống Điều Khiển, Giám Sát Và Thu Thập Dữ Liệu Scada (Đặng Tiến Trung & Vũ Quang Hồi)


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan hệ thống SCADA, cấu trúc và thành phần
1.1. Định nghĩa hệ thống giám sát SCADA
1.2. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống SCADA
1.3. Thành phần hệ thống SCADA
Chương 2. Cấu trúc phần cứng hệ thống SCADA
2.1. Giới thiệu
2.2. So sánh hệ thống SCADA với các hệ thống điều khiển DCS, PLC và các thiết bị đo thông minh
2.3. Thiết bị đầu cuối (rtu)
2.4. Ứng dụng của PLC trong hệ thống SCADA
2.5. Trạm chủ
2.6. Độ tin cậy và sẵn sàng của hệ thống scada
2.7. Cấu trúc truyền thông

Chương 3. Cấu trúc phần mềm hệ thống SCADA
3.1. Giới thiệu
3.2. Các thành phần của một hệ thống SCADA
3.3. Gói phần mềm của hệ thống SCADA
3.4. Giao thức trong hệ thống SCADA
3.5. Phát hiện lỗi
Chương 4. Các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA
4.1. Giới thiệu
4.2. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống
4.5. Khung dữ liệu mac
4.6. Hệ thống mạng ethernet tốc độ cao
4.7. Chuẩn 100BASE-T (100BASE-TX, T4, FX, T2)
4.8. Các thành phần liên kết mạng
4.10. Mạng SCADA và Internet
Chương 5. Thiết bị Modem và phòng điều khiển trung tâm
5.1. Giới thiệu
5.2. Phòng điều khiển trung tâm
Chương 6. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện
6.1. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện
6.2. Ứng dụng của SCADA trong giám sát lưới hạ thế
6.3. Ứng dụng của SCADA trong các nhà máy điện
Phụ lục. Giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm điều độ điện lực Hà Nội
1. Phần cứng trung tâm
2. Hệ thống phần mềm SCADA
3. Thiết bị đầu cuối RTU tại các trạm biến áp
4. Các kênh thông tin của hệ thống SCADA
5. Kết luận

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: