SÁCH SCAN - Hóa học với thực tiễn đời sống - Bài tập ứng Dụng (PGS.TS Nguyễn Xuân Trường)


Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho học sinh cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Quyển sách Hóa Học Với Thực Tiễn Đời Sống - Bài Tập Ứng Dụng bao gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp các em có thêm tài liệu để ôn luyện và mở rộng kiến thức hơn.
Sách bao gồm các dạng bài luyện tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn cùng phần hướng dẫn làm bài và đáp án. Điều này sẽ giúp các em có cơ hội rèn luyện kĩ năng làm bài theo phương pháp đúng và phù hợp với từng dạng bài nhất. Phần đáp án và hướng dẫn cách giải sẽ giúp các em đối chiếu kết quả, từ đó tìm ra phương pháp giải hay nhất, nhanh nhất và phù hợp nhất.

Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho học sinh cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học.

Quyển sách Hóa Học Với Thực Tiễn Đời Sống - Bài Tập Ứng Dụng bao gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp các em có thêm tài liệu để ôn luyện và mở rộng kiến thức hơn.

Sách bao gồm các dạng bài luyện tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn cùng phần hướng dẫn làm bài và đáp án. Điều này sẽ giúp các em có cơ hội rèn luyện kĩ năng làm bài theo phương pháp đúng và phù hợp với từng dạng bài nhất.

Phần đáp án và hướng dẫn cách giải sẽ giúp các em đối chiếu kết quả, từ đó tìm ra phương pháp giải hay nhất, nhanh nhất và phù hợp nhất.

LINK XEM SÁCH PREVIEWLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: