SÁCH SCAN - Cơ học kết cấu Tập 1 - Hệ tĩnh định (GS.TS. Lều Thọ Trình)


Giáo trình Cơ học kết cấu được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu, luyện tập khả năng phân tích tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức của các liên kết, chế tạo các thanh không chính xác. Giáo trình này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về học và dạy phù hợp với chương trình môn học hiện hành trong các trường đại học.

NỘI DUNG:

Ký hiệu các đại lượng
Mở đầu
Chương 1: Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng
Chương 2: Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
Chương 3: Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: