SÁCH SCAN - Cơ học kết cấu Tập 2 - Hệ siêu tĩnh (GS.TS. Lều Thọ Trình)


NỘI DUNG:

Chương 5: Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh

Khái niệm về hệ siêu tĩnh - bậc siêu tĩnh
Nội dung phương pháp lực và cách tính hệ siêu tĩnh chịu các nguyên nhân: tải trọng bất động, thay đổi nhiệt độ, cấu tạo chiều dài không chính xác, chuyển vị gối tựa
Áp dụng
Cách xác định vị trong hệ siêu tĩnh
Cách kiểm tra kết quả
Một số điều cần chú ý khi tính ác hệ siêu tĩnh bậc cao
Cách vận dụng tính chất đối xứng của hệ
Biện pháp thay đổi vị trí và phương của các ẩn
Cách tính dầm liên tục đặt trên các gối cứng
Các tính dầm liên tục đặt trên các gối đàn hồi
Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tải trọng di động
Biểu đồ bao nội lực trong hệ siêu tĩnh

Chương 6: Phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động


Khái niệm
Cách tính hệ siêu động chịu tải trọng bất động
Cách xác định chuyển vị thẳng tương đối giữa hai đầu thanh theo phương vuông góc với trục thanh trong hệ có các thanh đứng không song song
Cách tính hệ siêu động chịu chuyển vị cưỡng bức, biến dạng vì nhiệt và do chế tạo không chính xác
Cách tính hệ có nút không chuyển vị thẳng chịu lực tập trung chỉ đặt ở nút
Cách tính hệ siêu động chịu tải trọng di động

Chương 7: Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp

So sánh phương pháp lực và phương pháp chuyển vị - cách chọn phương pháp tính
Phương pháp hỗn hợp
Phương pháp liên hợp

Chương 8: Cách tính hệ thanh không gian

Các loại liên kết không gian
Cách nối các vật thể thành một hệ không gian bất biến hình
Cách xác định phản lực và nội lực trong hệ thanh không gian tĩnh định
Cách phân tích dàn không gian thành những dàn phẳng
Cách xác định chuyển vị trong hệ thanh không gian
Cách tính hệ thanh không gian siêu tĩnh theo phương pháp lực
Cách tính hệ thanh không gian siêu động theo phương pháp chuyển vị

Chương 9: Phương pháp phân phối mômen

Phương pháp H. Cross
Phương pháp G. Kani

Chương 10: Phương pháp tính gần đúng

Ý nghĩa của các phương pháp tính gần đúng
Cách xác định sơ bộ kích thước tiết diện thanh trong khung phẳng siêu tĩnh hoặc siêu tĩnh hoặc siêu động
Cách tính kiểm tra gần đúng các khung phẳng nhiều tầng nhiều nhịp chịu tải trọng thẳng đứng
Cách tính kiểm tra gần đúng các khung phẳng nhiều tấng nhiều nhịp chịu tải trọng ngang
Cách tính gần đúng các dàn siêu tĩnh
Cách tính gần đúng các vòm siêu tĩnh
Một số cách đơn giản hoá sơ đồ tĩnh

Chương 11: Phương pháp động học

Khái niệm
Cách tính hệ thanh phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
Điều kiện bất biến hình của hệ thanh có đủ số liên kết
Cách tính hệ thanh phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động
Cách tính hệ thanh siêu tĩnh

Chương 12: Khái niệm về cách tính theo trạng thái giới hạn

Khái niệm
Cách tính dầm tĩnh định
Cách tính dầm siêu tĩnh
Cách tính dầm có tiết diện thay đổi
Cách tính khung vá vòm siêu tĩnh
Cách tính dàn siêu tĩnh
Ảnh hưởng của liên kết đàn hồi, sự chuyển vị cưỡng bức, sự thay đổi nhiệt độ đến giá trị tải trọng giới hạn

LINK ĐẶT MUA SÁCH BẢN 2014 ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: