SÁCH SCAN - Hóa học hữu cơ - Full Tập 1+2+3 (PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh & PGS.TS. Đỗ Đình Rãng Cb)


Để nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu Hoá học Hữu cơ nhất thiết phải có những bộ giáo trình Hoá học Hữu cơ với nội dung vừa cơ bản vừa hiện đại về mặt lí thuyết và phương pháp thực nghiệm vừa phong phú và cập nhật về mặt thực tế, đồng thời phải chặt chẽ, logic về mặt bố cục, chuẩn xác về mặt khoa học lại sáng sủa và dễ hiểu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, Bộ môn Hoá học Hữu cơ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có kế hoạch xuất bản bộ Giáo trình Hoá học Hữu cơ gồm 3 cuốn: Hoá học Hữu cơ 1 gổm 7 chương. Các chương I, II, III, IV và V do PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh biên soạn. Các chương VI và VII do PGS.TS Đỗ Đình Rãng biên soạn.


Các chương I và II đề cập những vấn dề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trạng thái tĩnh cũng như khi tham gia phán ứng hoá học. Hai chương này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và dữ liệu về cấu trúc, về nhiệt động học để việc nghiên cứu các loại hợp chất hữu cơ ở các chương sau được thuân lợi và sâu sắc.

Chương III giới thiệu 4 phương pháp phổ thông dụng trong Hoá học Hữu cơ là phổ tử ngoại – khả kiến, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phố khối lượng, đây là những công cụ không thể thiếu đối với Hoá học Hữu cơ. Ở các chương này, phần cơ sở lí thuyết được trinh bày ngắn gọn, các dữ liệu được sắp xếp ở dạng bảng tiện lợi cho việc sử dụng, đặc biệt có đưa nhiều thí dụ minh họa nhằm giúp người đọc không những nắm được lí thuyết mà còn biết cách vận dụng chúng.

Các chương IV, V và VI trình bày cấu trúc, đồng phân, danh pháp, tính chất, phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan, xicloankan, anken, ankin, dien, sơ lược vể tecpen và aren. Chương VII giới thiệu các nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên (dầu mổ, khí thiên nhiên và than mổ) cùng các phương pháp chế hoá chúng thành thương phẩm.

Ở các chương này, những vấn đề lí thuyết tiên tiến, những phương pháp tổng hợp mới lạ trong phỏng thí nghiệm và nhất là trong công nghiệp đã dược chú trọng đưa vào thay thế cho những gì đã lạc hậu.

Tiếp theo cuốn “Hoá học Hữu cơ 1”, cuốn “Hoá học Hữu cơ 2” gồm 5 chương:

Chương VIII: Dẫn xuất halogen
Chương IX: Hợp chất cơ – nguyên tố
Chương X: Ancol – phenol – ete
Chương XI: Hợp chất cacbonyl
Chương XII: Axit cacboxylic và dẫn xuất

Tiếp theo cuốn “Hoá học Hữu cơ 2”, cuốn “Hoá học Hữu cơ 3” gồm 5 chương:

Chương XIII: Hợp chất chứa nitơ
Chương XIV: Các hợp chất dị vòng
Chương XV: Hidroxicacbonyl và Gluxit
Chương XVI: Amino axit – Protein
Chương XVII: Hợp chất cao phân tử Polime

Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gổm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (TẬP 1)

LINK DOWNLOAD (TẬP 2)

LINK DOWNLOAD (TẬP 3)
M_tả

Không có nhận xét nào: