SÁCH SCAN - Hóa học hữu cơ - Tập II - Sách đào tạo Dược sĩ Đại học (GS.TS. Trần Mạnh Bình - PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt)


Phần Đại cương về hóa hữu cơ gồm 5 chương (chương 1 - chương 5) trinh bày một số cơ sơ lý thuyết của môn học như Kên kết hóa học trong các hợp châ't hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế phản ứng hữu cơ, các phương pháp xác định cấu trúc phân tử. Phần lý thuyết này được vận dụng vào phần các hóa chức hữu cơ để giải thích được cảu trúc, lý - hóa tính, khả nảng phản ứng, chiều hướng phản ứng và cơ chế phản ứng của các hợp chất hữu cơ.


Phần các hổa chức hữu cơ gồm 18 chương (chương 6 - chương 23) được viết gộp cho các hợp chất mạch hơ và mạch vòng. Các chương vế hóa chức trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chạt vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sông và trong Y - Dược học.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: