SÁCH SCAN - Tối Ưu Hóa Hệ Thống Cấp Thoát Nước Và Môi Trường (PGS. TS. Phan Vĩnh Cẩn)


Một công trình cấp thoát nước và môi trường cần được xây dựng sao cho hợp lý nhất, ứng với chi phí xây dựng thấp nhất và phải được quản lý khai thác tối ưu.

Nội dung cuốn sách “Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường” đã tổng hợp, vận dụng các kiến thức, thành tựu của các ngành khoa học, các môn học khác nhau như toán, lý, hóa, sinh, vận trù học, vật liệu học, công nghệ thông tin...để tìm công nghệ tính toán xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước và môi trường đảm bảo hoạt động bền vững và hiệu quả.

NỘI DUNG:

Chương 1: TỐI ƯU HÓA                                                                                                 

1.1. Bài toán tối ưu tổng quát                                                                                         

1.2. Phân loại bài toán                                                                                                   

1.3. Vấn đề mô hình hóa                                                                                                 

1.4. Một số bài toán ví dụ                                                                                               

Chương 2: TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC                                         

2.1. Định nghĩa                                                                                                               

2.2. Các dạng bài toán tối ưu                                                                                         

Chương 3: TỐI ƯU HÓA ĐƯỜNG KÍNH ỐNG                                                             

3.1. Sự cần thiết tối ưu hóa đường kính ống                                                                   

3.2. Cơ sở công nghệ                                                                                                     

3.3. Cơ sở kinh tế                                                                                                           

3.4. Các bước tiến hành                                                                                                 

Chương 4: ỨNG DỤNG TỐI ƯU HÓA  TRONG MỘT SỐ

                    HỆ THỐNG CẤP NƯỚC                                                                             

4.1 Nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống trạm bơm giếng

      nhà máy nước hạ đình Hà Nội                                                                                   

4.2. Ứng dụng lý thuyết tối ưu nâng cao hiệu quả xử lý nước

        rửa bể lắng, bể lọc tại nhà máy nước cáo đỉnh                                                         

4.3. Lựa chọn vị trí khu xử lý nước sông đà trên cơ sở ứng dụng lý thuyết tối ưu

Phụ lục 1:                                                                                                                           

Bảng 1.PL1. Bảng chất lượng nước sông Đà                                                             

Bảng 2.PL1. Tiêu chuẩn chất lượng nước sau khi xử lý và tiêu chuẩn  chất lượng nước thải ra môi trường bên ngoài khu xử lý

Bảng 3.PL1. Bảng tiêu chuẩn TCVN 5945-1995                                                       

Bảng 4. PL1. Các nhà máy nước đang cung cấp cho khu vực                                     

Phụ lục 2: VÍ DỤ TÍNH TOÁN CHỌN ĐƯỜNG KÍNH TỐI LƯU                                 

1. Tính toán cho ống bê tông cốt thép                                                                             

2. Tính toán ống gang                                                                                                     

3. Tính toán cho ống nhựa HDPE                                                                                   

4. Tính đường kính tối ưu cho ống thép 


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: