SÁCH - Vi sinh vật y học - Sách đào tạo Bác sĩ đa khoa (GS.TS. Lê Huy Chính Cb)


Sách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách vi sinh vật y học đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của Ngành Y tế trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.


Hiện nay Vi sinh vật học nói chung và Vi sinh vật Y học nói riêng đang có những bước phát triển vượt bậc về sự hiểu biết của con người với thế giới của những sinh vật nhỏ bé. Ngày càng có những vi khuẩn, virus, kí sinh trùng mới được phát hiện. Những cơ chế gây bệnh, thuốc điều trị và cả những biện pháp phòng chống những bệnh do vi sinh vật gây ra đang giúp cho việc khám, chữa, phòng và điều trị bệnh hiệu quả hơn. Những kiến thức về Vi sinh vật cô cùng phong phú và ngày càng được bổ sung bằng những nghiên cứu của các nhà vi sinh học, các bác sĩ lâm sàng, các nhà dịch tễ học... Mong muốn phục vụ tốt hơn việc học và tìm hểu thêm về vi sinh vật y học, nhằm nâng cao hiểu biết trong học tập, nghi6n cứu của các bạn sinh viên, học viên và những người quan tâm là mục tiêu của nhóm tác giả viết cuốn sách này. Độc giả có thể sử dụng sách trong phòng thí nghiệm, trên lớp học , thư viện như một tài liệu tham khảo. Cuốn sách gồm 5 phần : Vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng và phần tra chéo. Nội dung của sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Các vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng có vai trò quan trọng trong y học được xếp theo các họ và những đặc điểm chung để độc giả dễ tham khảo. Đối với một vi sinh vật nhất định đều có những ghi chú về tên, đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh và những lưu ý đặc biệt. Hy vọng, cuốn sách này là một tài liệu bổ ích cho sinh viên y, các bác sĩ và những người quan tâm.

NỘI DUNG:

Phần 1: Vi Khuẩn
Khái niệm chung
Các cầu khuẩn
Các trực khuẩn Gram (+)
Các trực khuẩn Gram (-)
Spirochets
Chlamydia
Rickettsiae
Mycoplasma
Actinomycetes
Mycobacteria

Phần 2: Virus
Virus AND
Virus ARN

Phần 3: Nấm
Các nấm gây bệnh toàn thân
Các nấm gây bệnh cơ hội
Bệnh nấm da

Phần 4: Kí sinh trùng
Đơn bào
Giun

Phần 5: Tham khảo chéo.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOADSách "Vi sinh vật y học" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách vi sinh vật y học đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của Ngành Y tế trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.


Hiện nay Vi sinh vật học nói chung và Vi sinh vật Y học nói riêng đang có những bước phát triển vượt bậc về sự hiểu biết của con người với thế giới của những sinh vật nhỏ bé. Ngày càng có những vi khuẩn, virus, kí sinh trùng mới được phát hiện. Những cơ chế gây bệnh, thuốc điều trị và cả những biện pháp phòng chống những bệnh do vi sinh vật gây ra đang giúp cho việc khám, chữa, phòng và điều trị bệnh hiệu quả hơn. Những kiến thức về Vi sinh vật cô cùng phong phú và ngày càng được bổ sung bằng những nghiên cứu của các nhà vi sinh học, các bác sĩ lâm sàng, các nhà dịch tễ học... Mong muốn phục vụ tốt hơn việc học và tìm hểu thêm về vi sinh vật y học, nhằm nâng cao hiểu biết trong học tập, nghi6n cứu của các bạn sinh viên, học viên và những người quan tâm là mục tiêu của nhóm tác giả viết cuốn sách này. Độc giả có thể sử dụng sách trong phòng thí nghiệm, trên lớp học , thư viện như một tài liệu tham khảo. Cuốn sách gồm 5 phần : Vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng và phần tra chéo. Nội dung của sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Các vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng có vai trò quan trọng trong y học được xếp theo các họ và những đặc điểm chung để độc giả dễ tham khảo. Đối với một vi sinh vật nhất định đều có những ghi chú về tên, đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh và những lưu ý đặc biệt. Hy vọng, cuốn sách này là một tài liệu bổ ích cho sinh viên y, các bác sĩ và những người quan tâm.

NỘI DUNG:

Phần 1: Vi Khuẩn
Khái niệm chung
Các cầu khuẩn
Các trực khuẩn Gram (+)
Các trực khuẩn Gram (-)
Spirochets
Chlamydia
Rickettsiae
Mycoplasma
Actinomycetes
Mycobacteria

Phần 2: Virus
Virus AND
Virus ARN

Phần 3: Nấm
Các nấm gây bệnh toàn thân
Các nấm gây bệnh cơ hội
Bệnh nấm da

Phần 4: Kí sinh trùng
Đơn bào
Giun

Phần 5: Tham khảo chéo.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOAD


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: