TÀI LIỆU - Các dạng bài tập vật lý 10


Công thức tính tốc độ trung bình

Bài tập mẫu :

Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 20 s, rồi quay lại chỗ xuất phát trong 22 s. Xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình :


a. Trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài bể bơi.
b. Trong lần bơi về.
c. Trong suốt quãng đường bơi đi và về.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: