TCVN 6006 - 1995 NỒI HƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA


TCVN 6006 - 1995 thay thế cho chương VIII, IX, X, XIV của QPVN 23-81.
TCVN 6006 - 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn , Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành .
1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa cho các nồi hơi thuộc phạm vi áp dụng TCVN 6004 - 1 995.
1.2. Người lắp đặt, sửa chữa nồi hơi phải là người có tư cách pháp nhân, được phép của cấp có thẩm quyền theo qui định.

1.3. Việc lắp đặt, sửa chữa, sử dụng phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành và tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nồi hơi, khi lắp đặt sửa chữa phải tuân thủ thiết kế công nghệ lắp đặt hay sửa chữa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Yêu cầu về nhà đặt nồi hơi và vị trí lắp đặt
2.1. Nhà đặt nồi hơi phải được thiết kế, xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn xây dựng, vệ sinh công nghiệp, và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan để người sử dụng, vận hành thuận lợi khi quan sát thao tác, xử lý sự cố, sửa chữa, vệ sinh và phải đảm bảo các quy định trong tiêu chuẩn này.
2.2. Nồi hơi cố định phải đặt trong các nhà riêng
Được phép đặt nồi ngoài trời nếu nồi hơi được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện thực tế đó.
2.3. Cấm làm trần và các phòng làm việc phía trên nồi hơi trừ những nồi hơi được quy định tại điều 4.5 của tiêu chuẩn này.
2.4. Được phép đặt trong nhà xưởng những nồi hơi có thông số sau
a) nồi hơi trực lưu có công suất hơi định mức dưới 2t/h;
b) các nồi hơi thỏa mãn chỉ số (t-100) V<1 00.
trong đó:
t - nhiệt độ hơi bão hòa ứng với áp suất làm việc, oC
V - thể tích toàn bộ của nồi, m 3.
2.5. Được phép lắp đặt trên tầng, dưới gầm nhà ở và các nhà có tính chất công cộng khác những nồi hơi có công suất hơi không quá 50kg/h, áp suất làm việc lớn nhất không quá 2kg/cm2 với điều kiện phải có tường ngăn cách an toàn.
2.6. Cấm làm việc và đặt những máy móc, thiết bị khác trong nhà nồi hơi nếu việc đó không có quan hệ trực tiếp đến vận hành và sửa chữa nồi hơi.
Cho phép đặt trong nhà nồi hơi những động cơ hơi nước, máy bơm, máy nổ dự phòng với điều kiện không gây trở ngại cho việc vận hành nồi hơi.
2.7. Cho phép bố trí các buồng phục vụ, sinh hoạt cho những người quản lý, vận hành nồi hơi, xưởng cơ khí sửa chữa nồi hơi trong nhà đặt nồi hơi với điều kiện phải có tường ngăn bảo đảm điều kiện làm việc bình thường cho những người ở đó.
2.8. Nền thấp nhất của nhà nồi hơi phải cao hơn sàn và mặt nền xung quanh. Cấm tạo hố trong nhà đặt nồi hơi. Trong các trường hợp đặc biệt do yêu cầu của công nghệ để đặt các thiết bị nghiền, cụm chi tiết của mạng tải nhiệt v.v... có thể cho phép tạo hố nhưng phải theo thiết kế đã được duyệt hoặc được cấp có thẩm quyền duyệt.
2.9. Cửa ra vào của nhà đặt nồi hơi phải được mở ra phía ngoài. Các cửa của các công trình phụ trợ vào nhà đặt nồi hơi phải gắn lò so tự đóng và mở về phía nhà đặt nồi hơi.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: