Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 ở Công ty May Đức Giang


Cùng với quá trình mở cửa phát triển kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tiến bộ đáng khích lệ, đời sống người dân đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế với tốc độ nhanh cũng như những thiếu sót khi bước vào nền kinh tế thị trường cũng đã để lại những hậu quả nhất định, nhất là vấn đề làm suy giảm môi trường sống. Việc phát triển kinh tế ồ ạt, sự gia tăng nhanh chóng của các khu công nghiệp, nhà máy nhưng thiếu sự quan tâm bảo vệ môi trường đã để lại những hậu quả như cạn kiệt tài nguyên, đất, rừng, nước. Sự gia tăng lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường... dân số tăng lên nhanh chóng kéo theo việc gia tăng nhu cầu về nhiều mặt như thực phẩm, năng lượng, nhà ở... làm trầm trọng thêm các bức xúc về môi trường kể trên. Để giải quyết vấn đề toàn cầu về môi trường, nhiều cuộc họp thượng đỉnh của các nước trên thế giới đã được tổ chức nhằm đi đến thống nhất về các biện pháp trong việc bảo vệ môi trường. Các chiến lược bảo vệ môi trường đã có những thay đổi nhất định từ việc tập trung xử lý cuối đường ống đến việc quản lý, hạn chế việc xả các chất thải ra môi trường. Một trong các tiêu chuẩn quy định có tính toàn cầu hiện đang được nhiều nước áp dụng là hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Đối với Việt Nam mặc dù các doanh nghiệp rất có ý thức và nhận thức nhất định trong việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý môi trường ở doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, lại vấp phải một số khó khăn nhất định. Bởi vậy việc nâng cao nhận thức và tìm ra các khó khăn thuận lợi để tìm ra các biện pháp giúp doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 là điều cần thiết.
Với mong muốn như vậy, trong quá trình thực tập ở phòng Đảm bảo chất lượng (QA) Công ty May Đức Giang, được sự giúp đỡ nhiệt tình của chú Nguyễn Hữu Xuyên trưởng phòng, thầy giáo: TS. Trương Đoàn Thể và cô giáo: Thạc sỹ Đỗ Thị Đông em đã mạnh dạn viết đề tài:

"Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 ở Công ty May Đức Giang".
Kết cấu đề tài gồm ba phần:
Phần I:  Lý luận chung về quản lý môi trường và hệ thống quản lý môi trường
Phần II: Tình hình thực hiện hoạt động quản lý môi trường ở Công ty May Đức Giang
Phần III: Đề xuất một số giải pháp để xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Công ty May Đức Giang.
Vì đây là một vấn đề còn rất mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa do kiến thức thực tế và thời gian thực tập còn nhiều hạn chế nên đề tài của em không thể tránh khỏi một số sai sót mong được. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để em có thể hoàn thiện đề tài này.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 6
MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 6
I- Thực chất và vai  trò của hoạt động quản lý môi trường 6
1. Khái niệm quản lý môi trường 6
2. Tình hình phát triển của vấn đề quản lý môi trường 6
3. Sự cần thiết phải quan tâm đến quản lý môi trường 7
3. 1. Cơ sở phương pháp luận 7
Sơ đồ1: mối quan hệ giữa kinh tế và  môi trường 8
3. 2. Cơ sở khoa học thực tiễn: 10
3. 3. Cơ sở pháp lý: 11
II. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 11
1. Vài nét về  ISO 14000: 11
2. Các lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 14
2. 1. Tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp: 14
2.2. Tạo ra một số lợi thế trong kinh doanh 15
2.3. Quản lý môi trường tốt hơn 16
2.4. Làm thay đổi văn hoá trong doanh nghiệp 17
3.  Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 17
3.1. Chính sách môi trường: 19
3.2. Lập kế hoạch: 20
3.3. Thực hiện và điều hành hệ thống: 22
3.4. Kiểm tra và các hoạt động khắc phục 24
3.5. Xem xét lại của lãnh đạo: 24
4. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ISO 14001 ở các doanh nghiệp Việt Nam 25
4.1. Hiện trạng xây dựng và áp dụng ISO 14001: 25
4.2. Những khó khăn và thuận lợi 27
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 44
I. Phương hướng công tác quản lý chất lượng của Công ty trong thời gian tới 44
II. Một số biện pháp để xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 ở Công ty May Đức Giang. 45
1. Làm tốt hệ thống xử lý nước thải ở khu vực sản xuất của Công ty. 45
1.1. Cơ sở phương pháp luận. 45
1.2 Phương án công nghệ lựa chọn. 46
1.3. Chi phí dự kiến 47
1.4. Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội và môi trường của phương án: 48
2. Cải tạo lại hệ thống xử lý khí thải ở xí nghiệp giặt mài cho phù hợp với các tiêu chuẩn trong ISO 14001 48
2.1. Cơ sở phương pháp luận 48
2.2. Phương pháp tiến hành: 49
2.3. Dự kiến chi phí 51
2.4. Hiệu quả dự kiến 51
3. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức 52
3.1. Cơ sở lý luận thực tiễn: 52
3.2. Phương pháp tiến hành: 53
3.3. Dự kiến chi phí. 54
3.4. Hiệu quả của biện pháp: 55
4. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hệ thống thông tin 55
4.1. Cơ sở nhận thức 55
4.2. Biện pháp tiến hành 56
5. Làm tốt công tác quản lý tài liệu 58
5.1. Cở sở của vấn đề 58
5.2. Phương pháp tiến hành 59
KẾT LUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: