TỔNG HỢP BÁO CÁO TRÌNH BÀY - Hội thảo quốc tề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo T9.2019


NỘI DUNG:

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - Thứ trưởng Bùi Thế Duy
- PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 2020-2030: TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM (Human-centered Artificial Intelligence) - Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Hệ sinh thái và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Giải pháp nào cho Thành phố Hồ Chí Minh?
- Nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM - Phạm Trần Vũ

- Hệ máy tính hỗ trợ (CADx – Computer Aided Diagnosis) dựa trên trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh trên hình ảnh ở Việt Nam - Tác giả: TS. Lê Minh Hưng
- Giải pháp giám sát bằng camera tĩnh là nền tảng tự động hóa việc giám sát giao thông cho mục tiêu phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam - Tác giả: TS. Hà Việt Uyên Synh, trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp. HCM.
- TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH
- ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TỰ ĐỘNG - TS. Trương Ngọc Sơn
- TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HÌNH ẢNH HỌC Y KHOA - Thực Trạng và Tương Lai
- Ứng dụng công nghệ thông tin qua mô hình đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Y khoa - Phạm Ngọc Thạch
...

LƯU Ý: 

Bộ Tài liệu này được chia sẻ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ dùng phục vụ vào mục đích tham khảo và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: