Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại nhà máy xử lý nước thải SepZone Linh Trung-Khu chế xuất Linh Trung I


NỘI DUNG:

I. Mở đầu:

II. Giới thiệu về KCX Linh Trung:

Chương 2:

I. Lịch sử thành lập và phát triển nhà máy:

II. Địa điểm xây dựng, nguồn tiếp nhận:

III. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự:

IV. Quy trình sản xuất và xác định các dòng vật chất:

V. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy:

VI. An toàn lao động, PCCC:


Chương 3: Lưu lượng và tính chất các dòng thải

Chương 4:

I. Sơ đồ công nghệ:

II. Nhiệm vụ, cấu tạo các công trình chính:

Tiền xử lý:

Xử lý sinh học:

Xử lý bậc cao:

Xử lý bùn thải:

IV.Phương pháp vận hành:

1)Giai đoạn xử lý sinh học:

2)Giai đoạn xử lý cấp cao:

3)Bể hấp thụ than hoạt tính:

4)Máy ép bùn:

IV. Sự cố trong hệ thống và biện pháp khắc phục:

1)Hố bơm nước thải:

2)Bể xử lý sinh học:

3)Bể lọc tinh:

4)Bể hấp thụ than hoạt tính:

5)Bể phân hủy bùn hiếu khí:

6)Điều chỉnh liều lượng Clo khử trùng:

V. Hiệu quả xử lý của từng công đoạn:

Chương 5: Kinh tế

Chương 6:

I. Nhận xét:

II. Kiến nghị:

III. Kết luận:


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: