GIÁO TRÌNH - Hướng dẫn sử dụng GeoSeep / W5 (GS. Nguyễn Công Mẫn)


SEEP/W V.5 là một trong sáu phần mềm Địa kỹthuật trong bộGEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada. Nguyên bản của bảndịch này trích trong Tài liệu Hướng dẫn sửdụng chương trình SEEP/W – V.5, được nâng cấp - cập nhật từtháng 12/ 2001, dùng đểphân tích thấm theo phần tửhữu hạn, là phiên bản mới nhất của của GEO-SLOPE International.
Tài liệu này dùng đểhọc tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích thấm trong Địa kỹthuật, trước khi tựgiải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế.
Kèm theo tài liệu này, có thểdùng “Free Student Edition” trong CD ROM do GEO-SLOPE International mới phát hành hoặc tải từtrang Web của Công ty trên đểlàm quen với các bài toán đơn giản, cũng nhưcho những ai muốn biết đầy đủhơn tính năng của phần mềm này, nhất là vềmặt tích hợp giữa SEEP/W với các môđun khác nhau đểmởrộng khảnăng giải quyết các loại bài toán khác nhau có thểgặp trong thực tế. SEEP/W là phần mềm giao diện đồhoạ, 32 bit có thểchạy trong hệ điều hành Wins 95/98/NT/2000 và XP, dùng đểmô hình hoá chuyển động của nước và phân bốáp lực nước lỗrỗng trong môi trường đất đá theo PTHH.

SEEP/W có thểphân tích các bài toán: dòng thấm không áp, ngấm do mưa, thấm từbồn chứa nước ảnh hường tới mức nước ngầm, áp lực nước lỗrỗng dưvà thấm chuyển tiếp. SEEP/W ghép đôi với SLOPE/W phân tích ổn định mái dốc trong điều kiện có áp lực n-ước lỗrỗng phức tạp (khi hồchứa bắt đầu dâng hoặc rút nước), ghép đôi với CTRAN/W phân tích lan truyền vật ô nhiễm trong đất đá, ghép đôi với SIGMA/W đểgiải quyết bài toán cốkết thấm do đó có thểáp dụng nó vào việc tính toán - thiết kếcác công trình xây dựng, địa kỹthuật và khai thác mỏcó liên quan...
Các ứng dụng thông thường của Windows như“ nhìn - cảm nhận “ làm cho chương trình dễhọc và dễdùng, đặc biệt nếu bạn đã quen thuộc với các thao tác trong môi trường Windows và phương pháp phần tửhữu hạn.

NỘI DUNG:

Một bài toán ví dụ......................................................................................................3-5
Xác định bài toán.......................................................................................................3-5
Lập phạm vi làm việc...................................................................................................3-5
Lập tỷlệ.......................................................................................................................3-6
Lập khoảng ô lưới........................................................................................................3-7
Lưu giữbài toán...........................................................................................................3-8
Phác thảo bài toán.......................................................................................................3-9
Xác định bài toán.......................................................................................................3-12
Xác định loại phân tích...............................................................................................3-12
Xác định các khống chếphân tích..............................................................................3.13
Xác định hàm thấm....................................................................................................3-14
Xác định tính chất vật liệu..........................................................................................3-16
Tạo các phần tửhữu hạn...........................................................................................3-18
Thiết lập View Preferences........................................................................................3-21
Xác định các điều kiên biên nút..................................................................................3-22
Xem các sốnút..........................................................................................................3-18
Vẽcác mặt cắt thấm................................................................................................. 3.25
Xác định các điều kiện biên.......................................................................................3-21
Vẽtrục toạ độ............................................................................................................3-26
Kiểm tra bài toán.......................................................................................................3-28
Kết thúc DEFINE.......................................................................................................3-28
Giải bài toán.............................................................................................................3-30
Bắt đầu giải................................................................................................................3-30
Kết thúc SOLVE.......................................................................................................3-31
Xem kết quả.............................................................................................................3-31
Vẽcác đường đẳng trị................................................................................................3-33
Vẽvectơtốc độ.........................................................................................................3-34
Vẽcác giá trị đường viền............................................................................................3-35
Vẽcác giá trịlưu lượng...............................................................................................3-36
Vẽcác đường thấm....................................................................................................3-37
Phóng to và thu nhỏ...................................................................................................3-38
In bản vẽ....................................................................................................................3-39
Hiển thịthông tin vềcác nút và phần tử.....................................................................3-40
Vẽ đồthịkết quả........................................................................................................3-42
Tài liệu tham khảo...................................................................................................3-43

LINK DOWNLOAD


SEEP/W V.5 là một trong sáu phần mềm Địa kỹthuật trong bộGEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada. Nguyên bản của bảndịch này trích trong Tài liệu Hướng dẫn sửdụng chương trình SEEP/W – V.5, được nâng cấp - cập nhật từtháng 12/ 2001, dùng đểphân tích thấm theo phần tửhữu hạn, là phiên bản mới nhất của của GEO-SLOPE International.
Tài liệu này dùng đểhọc tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích thấm trong Địa kỹthuật, trước khi tựgiải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế.
Kèm theo tài liệu này, có thểdùng “Free Student Edition” trong CD ROM do GEO-SLOPE International mới phát hành hoặc tải từtrang Web của Công ty trên đểlàm quen với các bài toán đơn giản, cũng nhưcho những ai muốn biết đầy đủhơn tính năng của phần mềm này, nhất là vềmặt tích hợp giữa SEEP/W với các môđun khác nhau đểmởrộng khảnăng giải quyết các loại bài toán khác nhau có thểgặp trong thực tế. SEEP/W là phần mềm giao diện đồhoạ, 32 bit có thểchạy trong hệ điều hành Wins 95/98/NT/2000 và XP, dùng đểmô hình hoá chuyển động của nước và phân bốáp lực nước lỗrỗng trong môi trường đất đá theo PTHH.

SEEP/W có thểphân tích các bài toán: dòng thấm không áp, ngấm do mưa, thấm từbồn chứa nước ảnh hường tới mức nước ngầm, áp lực nước lỗrỗng dưvà thấm chuyển tiếp. SEEP/W ghép đôi với SLOPE/W phân tích ổn định mái dốc trong điều kiện có áp lực n-ước lỗrỗng phức tạp (khi hồchứa bắt đầu dâng hoặc rút nước), ghép đôi với CTRAN/W phân tích lan truyền vật ô nhiễm trong đất đá, ghép đôi với SIGMA/W đểgiải quyết bài toán cốkết thấm do đó có thểáp dụng nó vào việc tính toán - thiết kếcác công trình xây dựng, địa kỹthuật và khai thác mỏcó liên quan...
Các ứng dụng thông thường của Windows như“ nhìn - cảm nhận “ làm cho chương trình dễhọc và dễdùng, đặc biệt nếu bạn đã quen thuộc với các thao tác trong môi trường Windows và phương pháp phần tửhữu hạn.

NỘI DUNG:

Một bài toán ví dụ......................................................................................................3-5
Xác định bài toán.......................................................................................................3-5
Lập phạm vi làm việc...................................................................................................3-5
Lập tỷlệ.......................................................................................................................3-6
Lập khoảng ô lưới........................................................................................................3-7
Lưu giữbài toán...........................................................................................................3-8
Phác thảo bài toán.......................................................................................................3-9
Xác định bài toán.......................................................................................................3-12
Xác định loại phân tích...............................................................................................3-12
Xác định các khống chếphân tích..............................................................................3.13
Xác định hàm thấm....................................................................................................3-14
Xác định tính chất vật liệu..........................................................................................3-16
Tạo các phần tửhữu hạn...........................................................................................3-18
Thiết lập View Preferences........................................................................................3-21
Xác định các điều kiên biên nút..................................................................................3-22
Xem các sốnút..........................................................................................................3-18
Vẽcác mặt cắt thấm................................................................................................. 3.25
Xác định các điều kiện biên.......................................................................................3-21
Vẽtrục toạ độ............................................................................................................3-26
Kiểm tra bài toán.......................................................................................................3-28
Kết thúc DEFINE.......................................................................................................3-28
Giải bài toán.............................................................................................................3-30
Bắt đầu giải................................................................................................................3-30
Kết thúc SOLVE.......................................................................................................3-31
Xem kết quả.............................................................................................................3-31
Vẽcác đường đẳng trị................................................................................................3-33
Vẽvectơtốc độ.........................................................................................................3-34
Vẽcác giá trị đường viền............................................................................................3-35
Vẽcác giá trịlưu lượng...............................................................................................3-36
Vẽcác đường thấm....................................................................................................3-37
Phóng to và thu nhỏ...................................................................................................3-38
In bản vẽ....................................................................................................................3-39
Hiển thịthông tin vềcác nút và phần tử.....................................................................3-40
Vẽ đồthịkết quả........................................................................................................3-42
Tài liệu tham khảo...................................................................................................3-43

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: