Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEEPW


Phần mền GEO-SLOPE International Ltd của Canada, là một bộ phần mềm ứng dụng để phân tích địa kĩ thuật. Kết quả tính toán, phân tích của GEO-SLOPE đã được nhà nước chấp nhận trong thiết kế công trình.

GEO-SLOPE gồm các module chính sau:

- Seep/W : Phân tích thấm.
- Slope/W: Phân tích ổn định mái dốc.
- Sigma/W: Phân tích ứng suất nền, biến dạng nền.
- Quake/W: Phân tích trạng thái của đất trong động đất.
- Temp/W: Phân tích truyền nhiệt trong đất.
- Wadose/W: Phân tích lớp đất bề mặt và đất trong vùng không bão hòa.
- Ctran/W: Phân tích vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong đất.
- Seep 3D: Phân tích thấm theo phần từ hữu hạn 3D.


Khi tính toán cho công trình thủy lợi, chủ yếu sử dụng 3 module: Seep/W, Slope/W, Sigma/W.

NỘI DUNG:

BÀI 1: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐỂ TÍNH TOÁN THẤM....................................2
2.1. Các giả thuyết cho bài toán tính thấm không xét đến áp lực nước lỗ rỗng âm.............2
2.2. Các giả thuyết cho bài toán tính thấm có xét đến áp lực nước lỗ rỗng âm....................2
BÀI 2: ỨNG DỤNG SEEP/W ĐỂ TÍNH THẤM QUA NỀN CỐNG LẤY NƯỚC...............3
2.1. Ví dụ tính toán................................................................................................................3
2.1.1. Tài liệu địa hình, địa chất........................................................................................3
2.1.2. Kích thước kết cấu công trình.................................................................................3
2.1.3. Tổ hợp mực nước và trường hợp tính toán.............................................................3
2.1.4. Chỉ tiêu tính toán thiết kế........................................................................................4
2.1.5. Phương pháp tính toán.............................................................................................4
2.1.6. Mô hình tính toán.....................................................................................................4
....................................................................................................................................................4
2.2. Trình tự giải quyết bài toán............................................................................................5
2.2.1. Thiết lập vùng làm việc...........................................................................................5
2.2.2. Xác định tỷ lệ cho vùng làm việc............................................................................5
2.2.3. Thiết lập mật độ lưới bản vẽ....................................................................................5
2.2.4. Lưu chương trình: File/Save....................................................................................6
2.2.5. Chọn dạng bài toán để phân tích.............................................................................6
2.2.6. Khai báo hàm thấm..................................................................................................7
2.2.7. Khai báo vật liệu......................................................................................................8
2.2.8. Tạo phần tử hữu hạn................................................................................................9
2.2.9. Hiệu chỉnh phần tử.................................................................................................10
2.2.10. Thiết lập điều kiện biên.......................................................................................10
2.2.11. Vẽ mặt cắt để xác định lưu lượng.......................................................................12
2.2.12. Vẽ trục tọa độ.......................................................................................................13
2.2.13. Viết Text lên mô hình: Sketch/ Text...................................................................14
2.2.14. Copy hình vẽ sang word: Edit/ Copy all.............................................................15
2.2.15. Kiểm tra bài toán.................................................................................................15
2.3. Kết quả cần xuất ra theo yêu cầu của bài toán tính thấm qua cống.............................15
2.3.1. Giải bài toán và xem kết quả.................................................................................15
2.3.2. Xem biểu đồ áp lực thấm qua cống.......................................................................15
2.3.3. Xem Gradien thấm và lưu lượng thấm qua cống..................................................16
2.2.4. Xem một số kết quả khác......................................................................................17
2.4 So sánh kết quả tính toán với giá trị cho phép theo tiêu chuẩn....................................20
2.4.1. Độ bền thấm chung của nền kiểm tra theo công thức...........................................20
2.4.2. Độ bền thấm cục bộ của nền tính theo công thức.................................................20
BÀI 3: ỨNG DỤNG SEEP/W THỰC HIỆN BÀI TOÁN THẤM QUA ĐẬP ĐẤT............21
3.1. Mục đích tính thấm.......................................................................................................21
3.2 Các trường hợp tính toán...............................................................................................21
3.3.1. Tài liệu về mực nước.............................................................................................21
3.3.2. Tài liệu mặt cắt ngang đập tính toán.....................................................................21
3.3.3. Các chỉ tiêu về hệ số thấm.....................................................................................22
3.3.4. Mô hình tính toán..................................................................................................22
3.4.1. Trường hợp 1: Thượng lưu là MNDBT, hạ lưu là mực nước thấp nhất tương ứng,
thiết bị chống thấm và thoát nước làm việc bình thường...............................................23
3.4.2. Trường hợp 3: Thượng lưu mực nước rút đột ngột..............................................33

Tài liệu này do thành viên có TK Email (Mai Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: