Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng bộ biến đổi xung áp


Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,điện và các máy điện đóng một vai trò rất quan trọng , không thể thiếu được trong phần lớn các ngành công nghiệp và đời sống sinh hoạt của con người. Nó luôn đi trước một bước làm tiền đề nhưng cũng là mũi nhọn quyết định sự thành công của cả một hệ thống sản xuất công nghiệp. Không một quốc gia nào, một nền sản xuất nào không sử dụng điện và máy điện.


NỘI DUNG:

Chương 1 : Tổng quan về động cơ một chiều
1.1. Cấu tạo và đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập
1.2. Các chế độ làm việc của động cơ điện một chiều kích từ độc lập
1.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ một chiều kích từ độc lập
*  Phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng
*  Phương pháp điều chỉnh từ thông kích từ
Chương 2 : Tổng quan về bộ biến đổi xung áp
2.1. Cấu trúc và phân loại bộ biến đổi xung áp
*  Bộ biến đổi xung áp nối tiếp ( xung áp giảm áp )
*  Bộ biến đổi xung áp song song ( xung áp tăng áp )
*  Bộ biến đổi xung áp tăng-giảm áp
*  Lựa chọn bộ biến đổi
2.2. Phương pháp điều khiển bộ biến đổi xung áp
*  Phương pháp thay đổi độ rộng xung
*  Phương pháp thay đổi tần số băm xung
*  Lựa chọn phương pháp điều khiển
Chương 3 : Thiết kế mạch điều khiển
3.1. Sơ đồ mạch động lực
3.2. Sơ đồ cấu trúc mạch điều khiển
*  Khâu tạo điện áp tam giác
*  Khâu so sánh tạo xung điều khiển van
*  Khâu tạo xung chùm
*  Khâu khuếch đại xung chùm
*  Biến áp xung
3.3. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển
Chương 4 : Mô phỏng mạch điều khiển
Kết luận
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: