Kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai huyện thành phố của tỉnh thanh hóa năm 2016


Chương trình Tiêm chủng mở rộng được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những chương trình chăm sóc sức khoẻ thiết thực, hiệu quả nhất thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em và tiếp tục trở thành chương trình ưu tiên của mọi quốc gia sau năm 2000 . Tiêm chủng phòng bệnh bằng các vắc xin là một thành tựu trong y học ở thế kỷ XX, có ý nghĩa to lớn trong y học dự phòng. Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc và chết của trẻ em dưới 1 tuổi và 5 tuổi về các bệnh truyền nhiễm. Ước tính hàng năm tiêm chủng đã cứu sống khoảng 1 triệu trẻ em ở
các nước đang phát triển .


NỘI DUNG:

ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................3
1.1. Vắc xin, phân loại và bảo quản vắc xin.......................................................................................3
1.1.1. Một số khái niệm và định nghĩa..........................................................................................3
1.1.2. Phân loại vắc xin..................................................................................................................3
1.1.3. Bảo quản vắc xin..................................................................................................................5
1.2. Công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam...............................................................................5
1.2.1. Lịch sử phát triển của Chương trình tiêm chủng mở rộng.................................................5
1.2.2. Các loại vắc xin sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng...................................6
1.3. Chỉ định và chống chỉ định trong tiêm chủng............................................................................6
1.3.1. Chỉ định tiêm vắc xin...........................................................................................................6
1.3.2. Chống chỉ định tiêm vắc xin ...............................................................................................7
1.3.3. Các trường hợp tạm hoãn ..................................................................................................7
1.4. Phản ứng sau tiêm chủng...........................................................................................................8
1.4.1. Khái niệm về phản ứng sau tiêm chủng..............................................................................8
1.4.2. Phân loại phản ứng sau tiêm...............................................................................................8
1.5. Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc xử trí phản ứng sau tiêm chủng............................................11
1.5.1. Hướng dẫn theo dõi chăm sóc tại trạm y tế.....................................................................11
Người được tiêm chủng phải được theo dõi tại trạm y tế ít nhất 30 phút sau tiêm chủng. Các
dấu hiệu cần theo dõi sau tiêm chủng gồm:..................................................................11
1.5.2. Hướng dẫn chăm sóc tại nhà............................................................................................11
1.5.3. Hướng dẫn xử trí các phản ứng thông thường sau tiêm chủng......................................12
1.5.4. Hướng dẫn xử trí các tai biến nặng sau tiêm chủng.........................................................13
1.6. Nghiên cứu về phản ứng sau tiêm vắc xin...............................................................................15
1.6.1. Phản ứng sau tiêm chủng trên thế giới............................................................................15
1.6.2. Phản ứng sau tiêm chủng tại Việt Nam............................................................................17
1.6.3. Một số nghiên cứu về kiến thực, thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng và một số yếu
tố liên quan.....................................................................................................................19
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............23
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................................................23
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu.........................................................................................................23
2.1.2. Thời gian nghiên cứu.........................................................................................................23
2.2. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................................23
2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu.....................................................................23
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng...........................................................................................23
2.3. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................................24
2.3.1 Thiết kế nghiên cứu............................................................................................................24
2.3.2 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu..................................................................................24
2.4. Biến số của nghiên cứu.............................................................................................................25
2.4.1. Nhóm biến số chung:.........................................................................................................25
2.4.2. Nhóm biến số cho mục tiêu 1: Mô tả kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau
tiêm chủng......................................................................................................................25
2.4.3. Nhóm biến số cho mục tiêu 2: một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành theo
dõi phản ứng sau tiêm chủng của bà mẹ.......................................................................26
2.5. Quy trình thu thập số liệu........................................................................................................27
2.5.1. Công cụ thu thập số liệu....................................................................................................27
2.5.2. Quy trình thu thập số liệu.................................................................................................27
2.6. Sai số và khống chế sai số.........................................................................................................27
2.6.1. Sai số..................................................................................................................................27
2.6.2. Khống chế sai số................................................................................................................28
2.7. Thang đo điểm đánh giá kiến thức và thực hành chung của người chăm sóc trẻ sau tiêm
chủng.......................................................................................................................................28
2.8. Quản lý và phân tích số liệu.....................................................................................................29
2.9. Đạo đức nghiên cứu.................................................................................................................29
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.........................................................31
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu........................................................................................31
3.2. Kiến thức và thực trạng theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ...........33
Thực hành của người chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi trong dự phòng, theo dõi, xử trí phản ứng sau
tiêm chủng......................................................................................................................37
3.3.1.Mối liên quan giữa kiến thức về theo dõi phản ứng sau tiêm chủng
của người chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi..............................................................44
3.3.2.Mối liên quan giữa thực hành về theo dõi phản ứng sau tiêm chủng
của người chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi..............................................................47

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Cỏ Xanh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: