LUẬN VĂN - Hình tượng người phụ nữ trong thơ tố hữu


1. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Tố Hữu được đánh giá là đại biểu xuất sắc và tiêu biểu cho nền thơ ca cách mạng. Trên sáu thập kỉ qua, thơ ông đã truyền lửa và gieo hạt cho biết bao thế hệ độc giả, người ta tìm thấy đường đi, lẽ sống và lí tưởng sống đích thực trong thơ Tố Hữu. Chính vì thế thơ ông đã và đang được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của của giới khoa học trong đó có các nhà ngôn ngữ học.

2. Thơ Tố Hữu tuy đã được nghiên cứu, đánh giá trên nhiều mặt nhưng chưa có tác giả nào chuyên sâu vào nghiên cứu khảo sát hình tượng người phụ nữ trong thơ ông dưới góc độ ngôn ngữ. Vì vậy, luận văn này chúng tôi đi theo hướng còn để ngỏ nhằm góp phần làm rõ hơn phong cách của một nhà thơ cộng sản với tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ và nhằm tôn vinh người phụ nữ.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 4
I. Lý do chọn đề tài. 4
II. Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu 4
III. Lịch sử vấn đề 5
IV. Cái mới của đề tài 5
V. Phương pháp nghiên cứu 6
NỘI DUNG …………………………………………………………………..
CHƯƠNG 1. Những tiền đề lý thuyết liên quan đến đề tài 7
1.1 Thơ và đặc trưng của ngôn ngữ thơ 7
1.2 Tố hữu vài nét về cuộc đời và thơ ca 8
1.3. Về hình tượng người phụ nữ trong thơ ca nói chung 12
CHƯƠNG 2. HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ TỐ HỮU 18
2.1 Các lớp từ ngữ chỉ người phụ nữ 18
2.2 Một số hình tượng người phụ nữ tiêu biểu 28
2.3  Vai trò ngữ nghĩa của lớp từ ngữ chỉ ngữ nghĩa 46
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ ĐẶC SẮC TRONG THƠ TỐ HỮU VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ 50
3.1 Biện pháp so sánh tu từ 50
3.2 Biện pháp nhân hoá 53
3.3 Điệp cú pháp 56
3.4 Một số nhận xét về phong cách ngôn ngữ Tố Hữu viết về hình tượng người phụ nữ 59
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Quân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


1. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Tố Hữu được đánh giá là đại biểu xuất sắc và tiêu biểu cho nền thơ ca cách mạng. Trên sáu thập kỉ qua, thơ ông đã truyền lửa và gieo hạt cho biết bao thế hệ độc giả, người ta tìm thấy đường đi, lẽ sống và lí tưởng sống đích thực trong thơ Tố Hữu. Chính vì thế thơ ông đã và đang được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của của giới khoa học trong đó có các nhà ngôn ngữ học.

2. Thơ Tố Hữu tuy đã được nghiên cứu, đánh giá trên nhiều mặt nhưng chưa có tác giả nào chuyên sâu vào nghiên cứu khảo sát hình tượng người phụ nữ trong thơ ông dưới góc độ ngôn ngữ. Vì vậy, luận văn này chúng tôi đi theo hướng còn để ngỏ nhằm góp phần làm rõ hơn phong cách của một nhà thơ cộng sản với tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ và nhằm tôn vinh người phụ nữ.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 4
I. Lý do chọn đề tài. 4
II. Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu 4
III. Lịch sử vấn đề 5
IV. Cái mới của đề tài 5
V. Phương pháp nghiên cứu 6
NỘI DUNG …………………………………………………………………..
CHƯƠNG 1. Những tiền đề lý thuyết liên quan đến đề tài 7
1.1 Thơ và đặc trưng của ngôn ngữ thơ 7
1.2 Tố hữu vài nét về cuộc đời và thơ ca 8
1.3. Về hình tượng người phụ nữ trong thơ ca nói chung 12
CHƯƠNG 2. HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ TỐ HỮU 18
2.1 Các lớp từ ngữ chỉ người phụ nữ 18
2.2 Một số hình tượng người phụ nữ tiêu biểu 28
2.3  Vai trò ngữ nghĩa của lớp từ ngữ chỉ ngữ nghĩa 46
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ ĐẶC SẮC TRONG THƠ TỐ HỮU VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ 50
3.1 Biện pháp so sánh tu từ 50
3.2 Biện pháp nhân hoá 53
3.3 Điệp cú pháp 56
3.4 Một số nhận xét về phong cách ngôn ngữ Tố Hữu viết về hình tượng người phụ nữ 59
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Quân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: