Nghiên cứu công nghệ ép phun ứng dụng thiết kế khuôn sản xuất sản phẩm nắp trên ổ cắm điện hình chữ nhật


Trong thời gian gần đây nền công nghiệp của Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định. Trong số các ngành công nghiệp thì cơ khí khuôn mẫu đang từng bước phát triển và có xu hướng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Các sản phẩm của ngành cơ khí khuôn mẫu mà cụ thể là các sản phẩm làm từ nhựa hiện đang được sử dụng rất phổ biến trên thị trường. Từ các dụng cụ sử dụng trong gia đình đến những thiết bị điện tử đều có sử dụng vật liệu nhựa. Các sản phẩm làm từ nhựa rất đa dạng và có ưu điểm là: Giá thành thấp, trọng lượng nhẹ, dễ tái chế và dễ sử dụng Trong những yếu tố góp phần phát triển ngành cơ khí khuôn mẫu, thì các phần mềm CAD/CAM là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Trong đó, Pro Engineer là phần mềm CAD/CAM được rất công ty sử dụng trong lĩnh vực này. Với các Module làm việc, phần mềm Pro Engineer hỗ trợ từ giai đoạn hình thành ý tưởng thiết kế chi tiết ban đầu đến quá trình gia công chế tạo và tạo ra sản phẩm thật được sử dụng trong thực tế.


NỘI DUNG:

PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2. Mục đích chọn đề tài ..................................................................................... 2
3. Nhiêm vụ của đề tài....................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ............................................................... 2
5. Giới hạn của đề tài ........................................................................................ 3
6. Kế hoạch thực hiên đề tài .............................................................................. 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN ................................. 4
1.1. Công nghệ ép phun ..................................................................................... 4
1.1.1. Thực trạng ngành công nghiệp nhựa Việt Nam.................................... 4
1.1.2. Giới thiệu về công nghệ ép phun ......................................................... 4
1.1.3. Nhu cầu thực tế và hiệu quả kinh tế mà công nghệ ép phun mang lại .. 5
1.1.4. Khái niệm về công nghệ ép phun ......................................................... 5
1.1.5. Khả năng công nghệ ............................................................................ 5
1.1.6. Giới thiệu về máy ép phun................................................................... 6
1.1.6.1. Cấu tạo ......................................................................................... 6
1.1.6.2. Chu kỳ ép phun ............................................................................ 9
1.1.6.3. Thời gian chu kỳ ép phun và cách rút ngắn chu kỳ ép phun .......... 9
1.1.6.4. Các thông số kỹ thuật của máy ép phun...................................... 11
1.2. Vật liệu nhựa dùng trong công nghệ ép phun ............................................ 12
1.2.1. Polymer ............................................................................................. 12
1.2.2. Nhựa nhiệt dẻo .................................................................................. 12
1.2.4. Khuôn ép phun .................................................................................. 14
1.2.4.1. Khái niệm .................................................................................. 14
1.2.4.3. Khuôn hai tấm............................................................................ 16
1.2.4.5. Bố trí lòng khuôn ....................................................................... 17
1.2.4.6. Thiết kế hệ thống dẫn nhựa ........................................................ 17
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PRO ENGINEER 5.0 .............. 20
2.1. Giới thiệu phần mềm Pro Engineer 5.0 ..................................................... 20
2.2. Khả năng ứng dụng của phần mềm Pro Engineer 5.0................................ 23
2.2.1. Khả năng thiết kế Part ....................................................................... 23
2.2.2. Môi trường lắp ráp linh hoạt Assembly ............................................. 28
2.2.3. Môi trường gia công Manufacturing .................................................. 32
2.2.4. Lắp ráp khuôn với EMX.................................................................... 33
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM NẮP TRÊN Ổ CẮM ĐIỆN HÌNH
CHỮ NHẬT ......................................................................................................... 35
3.1. Vật liệu .................................................................................................... 35
3.2. Thuộc tính ................................................................................................ 35
3.3. Đặc tính .................................................................................................... 36
3.4. Công dụng ................................................................................................ 36
3.5. Phân tích sản phẩm nắp trên ổ cắm điện hình chữ nhật ............................. 37
3.5.2. Đặc điểm của nắp trên ổ cắm điện ..................................................... 38
3.5.3. Phân khuôn cho chi tiết ..................................................................... 40
3.6. Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm ........................................................... 43
3.6.1. Lỗ khí................................................................................................ 43
3.6.2. Nhựa không điền đầy lòng khuôn ...................................................... 44
3.6.3. Ba via ................................................................................................ 44
3.6.4. Sản phẩm bị cong vênh ..................................................................... 45
3.7. Quy trình công nghệ sản xuất nắp trên ổ cắm điện .................................... 46
3.7.1. Sơ đồ quy trình công nghệ. ................................................................ 46
3.7.1.1. Công đoạn thiết kế ..................................................................... 47
3.7.1.2. Công đoạn gia công.................................................................... 47
3.7.1.3. Công đoạn kiểm tra .................................................................... 47
3.7.1.4. Công đoạn hoàn chỉnh bộ khuôn ................................................ 48
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRO ENGINEER 5.0 THIẾT KẾ
KHUÔN ÉP PHUN NẮP TRÊN Ổ CẮM ĐIỆN HÌNH CHỮ NHẬT ............... 49
4.1. Thiết kế mô hình 3D nắp trên ổ cắm điện ................................................. 49
4.1.1. Tạo khối hộp ..................................................................................... 49
4.1.2. Tạo mặt cong phía trên của ổ cắm ..................................................... 50
4.1.3 Khoét lỗ ............................................................................................. 50
4.1.4. Tạo mặt sao chép............................................................................... 50
4.1.5. Cắt biên dạng .................................................................................... 51
4.1.6. Tạo lỗ để liên kết với nắp dưới của ổ cắm. ........................................ 52
4.1.7. Bo tròn các cạnh ................................................................................ 52
4.2. Phân khuôn nắp ổ cắm.............................................................................. 53
4.2.1. Môi trường phân khuôn .................................................................... 53
4.2.2. Tính độ co rút cho sản phẩm.............................................................. 54
4.2.3. Tạo đường phân khuôn ...................................................................... 54
4.3. Các chi tiết hình thành bộ khuôn .............................................................. 57
4.3.1. Tấm khuôn cái................................................................................... 57
4.3.2. Tấm kẹp trên ..................................................................................... 58
4.3.3. Vòi phun và vòng định vị .................................................................. 59
4.4. Quá trình lắp ráp khuôn ............................................................................ 61
CHƯƠNG V: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG LÒNG KHUÔN
CÁI ....................................................................................................................... 68
5.1. Lập quy trình công nghệ ........................................................................... 68
5.1.1. Xác định dạng sản xuất ..................................................................... 68
5.1.2. Đặc điểm của chi tiết gia công ........................................................... 68
5.1.3. Chọn dạng phôi và phương pháp chết tạo .......................................... 69
5.2. Thiết kế nguyên công ............................................................................... 70
5.2.1. Đánh số thứ tự các bề mặt gia công ................................................... 70
5.2.2. Các phương pháp gia công bề mặt phôi ............................................. 72
5.2.3. Quy trình công nghệ .......................................................................... 72
5.3. Tính toán chế độ cắt ................................................................................. 82
5.3.1.Nguyên công 1 ................................................................................... 82
5.3.2. Nguyên công 2 .................................................................................. 87
5.3.3. Nguyên công 3 .................................................................................. 89
5.3.4. Nguyên công 4 .................................................................................. 90
5.3.5. Nguyên công 5 .................................................................................. 94
5.4. Mô phỏng gia công với phần mềm ProE 5.0 ............................................. 95
5.4.1. Thiết lập môi trường gia công. .......................................................... 95
5.4.2. Tạo phôi cho sản phẩm và chọn máy ................................................. 95
5.4.3. Tiến hành gia công ............................................................................ 96
5.4.4. Xuất chương trình gia công ............................................................... 99

Tài liệu này do thành viên có TK Email (chotoilannay@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: