Nghiên cứu, khảo sát hệ thống điều tốc turbine Nhà máy thuỷ điện Ialy


Qua khảo sát, tìm hiểu hệ thống điều tốc turbine tổ máy Nhà máy thuỷ điện Ialy, ta rút ra những vấn đề sau:
- Quá trình công nghệ sản xuất điện của nhà máy thuỷ điện;
- Đặc điểm chủ yếu của nhà máy thuỷ điện so với các loại nhà máy khác;
- Những ưu, nhược điểm của nhà máy thuỷ điện;
- Đặc tính điều chỉnh tần số và công suất của tổ máy thuỷ lực;
- Các chế độ làm việc của hệ thống điều tốc trong hệ thống;
- Đặc tính động học của các khâu hiệu chỉnh tác động đến hệ thống điều chỉnh;

- Phương pháp hiệu chỉnh các thông số điều chỉnh để đạt được các đặc tính động và tĩnh của hệ thống điều chỉnh;
- Việc áp dụng công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm vào hệ thống điều tốc;
- Những tính năng ưu việt của hệ thống điều tốc hiện tại;
- Có thể tối ưu hoá và mở rộng hệ thống;
- Có thể cải tiến các thiết bị tự động trong nhà máy như hệ thống tự động duy trì dầu áp lực MHY, tự động giám sát turbine… dựa trên các thiết bị công nghệ phần cứng và phần mềm hiện tại.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: