Nghiên cứu phương pháp học từ vựng của sinh viên chuyên ngành cao đẳng sư phạm tiếng anh k46 trường cao đẳng sơn la


Hiện nay, Tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng bởi nó đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và được sử dụng như ngôn ngữ chính thức trong tất cả các ngành như hàng không, thương mại khoa học, công nghệ... ở Việt Nam, tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng hơn và được đưa vào môi trường học đường như một môn học bắt buộc. Có thể nói nếu ta coi việc học tiếng Anh như xây nhà, thì việc học từ vựng chính là xây nền móng cho ngôi nhà đó. Có rất nhiều cách để học từ vựng, nhưng để có được chiến thuật làm giàu từ vựng một cách hiệu quả thì không phải là dễ và trong thực tế cho thấy phương pháp học từ vựng cũng chưa thực sự hiệu quả.

Mặc dù sau nhiều năm học tiếng Anh nhưng người học khó có thể giao tiếp thành công. Họ có xu hướng sử dụng những từ vựng đơn giản thay vì những gì họ đã được học. Bên cạnh đó, cách sử dụng từ vựng cũng là một yếu tố thiết yếu để đánh giá chất lượng của một bài viết. Trong kĩ năng viết, người học thường gặp khó khăn để lựa chọn từ vựng vừa chính xác vừa hợp lý. Một bí quyết giúp người học sử dụng tiếng Anh thành công là trang bị kiến thức về từ vựng. Chúng ta chỉ có thể hiểu một cách chính xác trừ phi từ vựng được sử dụng đúng và phù hợp. Do đó, sự hạn chế về kiến thức từ vựng tiếng Anh ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng tiếng Anh.

NỘI DUNG:

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU ..................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................................1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ............................................................................2
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .................................................................................2
7. Đóng góp của đề tài ......................................................................................................3
8. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................................3
PHẦN HAI: NỘI DUNG................................................................................................4
Chƣơng I: Cơ sở lý thuyết về từ vựng.........................................................................4
1.1. Định nghĩa từ vựng.....................................................................................................4
1.2. Phân loại từ vựng ........................................................................................................4
1.3. Vai trò của từ vựng trong học ngoại ngữ ................................................................5
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến người học trong quá trình học từ vựng.................6
1.5. Định nghĩa phương pháp học từ vựng .....................................................................6
1.6. Phân loại phương pháp học từ vựng.........................................................................7
1.6.1. Phương pháp học từ vựng tiêu biểu trong một số phương pháp dạy
ngôn ngữ .............................................................................................................................7
1.6.2. Phân loại phương pháp học từ vựng .....................................................................8
1.7. Một số phương pháp học từ vựng tiêu biểu hiện nay theo
Norbert Schmitt (1997, p207-208) .................................................................................12
1.7.1. Phương pháp đoán từ ............................................................................................12
1.7.1.1. Đoán từ dựa vào cấu trúc ngôn ngữ ..................................................................12
1.7.1.2. Đoán từ dựa vào từ cùng gốc .............................................................................13
1.7.1.3. Đoán từ dựa vào ngữ cảnh ..................................................................................13
1.7.1.4. Sử dụng tài liệu tham khảo .................................................................................14
1.7.1.5. Thiết kế danh mục từ và thẻ từ ..........................................................................16
1.7.2. Phương pháp giao tiếp ...........................................................................................17
1.7.3. Phương pháp ghi nhớ..............................................................................................18
1.7.3.1. Sử dụng tranh ảnh ................................................................................................18
1.7.3.2. Liên hệ với những từ có liên quan .....................................................................18
1.7.3.3. Nhóm từ ................................................................................................................18
1.7.3.4. Một số phương pháp ghi nhớ khác ....................................................................19
1.7.4. Phương pháp nhận thức ........................................................................................19
1.7.4.1. Đọc nhiều, viết nhiều ..........................................................................................19
1.7.4.2. Sử dụng danh mục từ trong sách giáo khoa .....................................................19
1.7.4.3. Ghi chép từ mới ...................................................................................................20
Chƣơng II: Tổ chức nghiên cứu ...................................................................................21
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu ..............................................................................21
2.1.1. Chương trình học ....................................................................................................21
2.1.2. Điều kiện học ..........................................................................................................21
2.2. Câu hỏi điều tra ..........................................................................................................22
2.3. Phương pháp điều tra.................................................................................................22
2.3.1. Sử dụng bảng câu hỏi điều tra...............................................................................22
2.3.2. Phương pháp phỏng vấn .........................................................................................22
2.4. Miêu tả quá trình điều tra..........................................................................................23
2.5. Phân tích dữ liệu ........................................................................................................23
2.5.1. Vai trò của từ vựng trong học tiếng Anh..............................................................23
2.5.2. Phương pháp đoán từ .............................................................................................24
2.5.3. Phương pháp giao tiếp ...........................................................................................26
2.5.4. Phương pháp ghi nhớ..............................................................................................27
2.5.5. Phương pháp nhận thức .........................................................................................28
2.5.6. Một số phương pháp khác......................................................................................30
Chƣơng III: Kết luận và một số định hƣớng về phƣơng pháp học
từ vựng tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành ........................................................32
3.1. Bàn về kết quả nghiên cứu........................................................................................32
3.2. Một số biện pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên
chuyên ngành tiếng Anh....................................................................................................33
3.3. Một số gợi ý cho những hướng nghiên cứu tiếp theo ...........................................36
3.4. Kết luận .......................................................................................................................36
Tài liệu tham khảo .........................................................................................................38
Phụ lục ...............................................................................................................................39

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Đỗ Liên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: