Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm


Trong hệ thống protein động vật, colagen. Hàm l-ợng colagen trong cơ thể động vật rất lớn, chiếm hơn 30% thành phần các protein khung mạng của cơ thể và là cơ chất bền, khó phân giải nhấn trong số các protein. Colagenaza là enzym duy nhất có khả năng phân giải colagen khi cơ chất này ở trạng thái nguyên thuỷ. Việc tìm kiếm và sản xuất Colagenaza trở nên vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà ngành công nghiệp có vị trí quan trọng Cho tới nay, nhiều vi sinh vật , chủ yếu là vi khuẩn đ-ợc phát hiện là có khả năng tổng hợp Colagenaza.

Các nhà nghiên cứu đã phân lập đ-ợc từ đất, n-ớc biển và một số nguồn khát một số vi khuẩn có khả năng tổng hợp Colagenaza. Tuy nhiên, đa số các visinh vật sinh Colagenaza đã đ-ợc phát hiện lại là các vi sinh vật gây bệnh hoặc sinh độc tố (Clostrdium, Vibrio hay Pseudomoná).Điều này làm cho việc sử dụng Colagenaza bị hạn chế hoặc các chế phẩm enzym nhất thiết phải hoàn toàn tinh khiết, vấn đề trở ngại chủ yếu cho sự ra đời chủa chế phẩm enzym. Việc tìm kiếm nguồn Colagenaza an toàn và khai thác sửdụng chúng là rất có ý nghĩa về mặt khao học và ứng dụng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: