NIÊN LUẬN - NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN HEMINGWAY


Hemingway là nhà văn Mĩ đoạt giải Nobel văn học. Sáng tác của ông đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương Tây và góp phần đổi mới lối viết truyện, tiểu thuyết của nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới nói chung.
Ông nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết như: Mặt trời vẫn mọc (The Sun Also Rises 1926), Giã từ vũ khí (A Farewell to Arm 1929), Chuông nguyện hồn ai (For Whom the Belle Tolls 1940), song truyện ngắn của ông cũng được đánh giá là những tác phẩm mang phong vị độc đáo hiến thấy, ngay từ tập truyện đầu tay như: Trong thời đại chúng ta (1924).

Truyện ngắn của Hemingway đa số là rất ngắn, cô đọng, gợi nhiều hơn tả. Những câu đối thoại rất ngắn của nhân vật nhưng lại chứa một sức nặng, khiến bạn không thể đọc lướt qua mà phải nghiền ngẫm về nó. Những câu chuyện tưởng như không có gì nhưng thường ẩn chứa sau đó là một “đời sống khác”, hay “một câu chuyện khác”. Các tác phẩm của Hemingway được xếp vào loại văn học “không dễ đọc”. Cách viết của tác giả buộc người đọc cùng suy ngẫm và tham gia vào quá trình sáng tạo của câu chuyện, chứ không đơn giản là theo dõi một câu chuyện.

NỘI DUNG:

Mở đầu 3
1. Lí do chọn đề tài 3
2. Lịch sử vấn đề 3
3.      Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4
4.      Phương phápnghiên cứu 5
5. Bố cục niên luận 6
Chương 1. Hệ thống nhân vật nam và nữ 7
trong truyện ngắn Hemingway 7
1.1. Bảng thống kê 7
1.2. Đặc điểm, tính cách của hệ thống nhân vật nam 13
1.3. Đặc điểm, tính cách của hệ thống nhân vật nữ 17
Tiểu kết 18
Chương 2. Kiểu đối thoại trần thuật trong truyện ngắn Hemingway 21
a. Đối thoại giữa các nhân vật nam 23
B. Đối thoại giữa các nhân vật nữ 26
C. Đối thoại giữa nhân vật nam và nhân vật nữ 29
Tiểu kết 36
Chương 3. Đối thoại miêu tả 38
trong truyện ngắn của Hemingway 38
3.1. Cảnh được miêu tả qua các đối thoại 38
3.2. Cảnh mang chất thơ 41
3.3. Cảnh mang ý nghĩa như một kiểu “độc thoại nội tâm” 44
Tiểu kết 51
Kết luận 51
Tài liệu tham khảo 55

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Linhh Tâmm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


Hemingway là nhà văn Mĩ đoạt giải Nobel văn học. Sáng tác của ông đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương Tây và góp phần đổi mới lối viết truyện, tiểu thuyết của nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới nói chung.
Ông nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết như: Mặt trời vẫn mọc (The Sun Also Rises 1926), Giã từ vũ khí (A Farewell to Arm 1929), Chuông nguyện hồn ai (For Whom the Belle Tolls 1940), song truyện ngắn của ông cũng được đánh giá là những tác phẩm mang phong vị độc đáo hiến thấy, ngay từ tập truyện đầu tay như: Trong thời đại chúng ta (1924).

Truyện ngắn của Hemingway đa số là rất ngắn, cô đọng, gợi nhiều hơn tả. Những câu đối thoại rất ngắn của nhân vật nhưng lại chứa một sức nặng, khiến bạn không thể đọc lướt qua mà phải nghiền ngẫm về nó. Những câu chuyện tưởng như không có gì nhưng thường ẩn chứa sau đó là một “đời sống khác”, hay “một câu chuyện khác”. Các tác phẩm của Hemingway được xếp vào loại văn học “không dễ đọc”. Cách viết của tác giả buộc người đọc cùng suy ngẫm và tham gia vào quá trình sáng tạo của câu chuyện, chứ không đơn giản là theo dõi một câu chuyện.

NỘI DUNG:

Mở đầu 3
1. Lí do chọn đề tài 3
2. Lịch sử vấn đề 3
3.      Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4
4.      Phương phápnghiên cứu 5
5. Bố cục niên luận 6
Chương 1. Hệ thống nhân vật nam và nữ 7
trong truyện ngắn Hemingway 7
1.1. Bảng thống kê 7
1.2. Đặc điểm, tính cách của hệ thống nhân vật nam 13
1.3. Đặc điểm, tính cách của hệ thống nhân vật nữ 17
Tiểu kết 18
Chương 2. Kiểu đối thoại trần thuật trong truyện ngắn Hemingway 21
a. Đối thoại giữa các nhân vật nam 23
B. Đối thoại giữa các nhân vật nữ 26
C. Đối thoại giữa nhân vật nam và nhân vật nữ 29
Tiểu kết 36
Chương 3. Đối thoại miêu tả 38
trong truyện ngắn của Hemingway 38
3.1. Cảnh được miêu tả qua các đối thoại 38
3.2. Cảnh mang chất thơ 41
3.3. Cảnh mang ý nghĩa như một kiểu “độc thoại nội tâm” 44
Tiểu kết 51
Kết luận 51
Tài liệu tham khảo 55

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Linhh Tâmm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: