ĐỒ ÁN - Điều Tốc Nhà Máy Thủy Điện Đa Nhim


Trước sự phát triển của các nền kinh tế xã hội, trong đó không thể không nói đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng điện để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Song song với sự đáp ứng nhu cầu về sự phát triển kinh tế của xã hội thì ngành điện đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống xã hội cũng như trong an ninh quốc phòng. Trong xu hướng hội nhập quốc tế, sự phát triển của ngành năng lượng điện thì không thể bỏ qua được chất lượng của điện năng. Để đảm bảo được sự tin cậy cung cấp điện liên tục, an toàn và hiệu quả cao nhất như mong muốn, ngoài tiêu chuẩn chất lượng về điện áp thì tần số cũng là một điều kiện rất quan trọng và quyết định tới chất lượng của điện năng. Với mục đích nhằm củng cố các kiến thức trong các năm học và bước đầu cho sinh viên nghiên cứu độc lập em xin nhận đề tài nghiên cứu về bộ điều tốc của nhà máy thủy điện Đa Nhim để nhìn nhận rõ sự dao động công suất và tần số trong hệ thống điện.


Để thực hiện thành công đồ án này, em xin chân thành cám ơn quý Thầy, Cô giáo trong trường Đại học Đà Nẵng và đặc biệt là các Thầy, Cô giáo trong khoa điện đã nhiệt tình cung cấp cho em những kiến thức cơ bản trong các năm học để em có cơ sở thực hiện đồ án này. Trong quá trình thực hiện đồ án em xin chân thành cám ơn Thầy giáo Tiến Sĩ Lê Kỷ đã định hướng và tận tình giúp đỡ cho em trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện và hoàn thành đồ án.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: