ĐỒ ÁN - Khai thác hệ thống phanh trên ô tô du lịch (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ngành công nghiệp ô tô hiện nay đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một đất nước. Nó ra đời nhằm mục đích phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Từ lúc ra đời cho đến nay ô tô đã được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, quốc phòng an ninh, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...
      Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành công nghiệp nặng luôn từng bước phát triển. Trong đó, ngành công nghiệp ô tô luôn được chú trọng và trở thành một mũi nhọn của nền kinh tế và tỷ lệ nội địa hóa cũng ngày càng cao. Tuy nhiên, công nghiệp ô tô Việt Nam đang trong những bước đầu hình thành và phát triển nên mới chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu tổng thành, lắp ráp các mẫu xe sẵn có, chế tạo một số chi tiết đơn giản và sửa chữa. Do đó, một vấn đề lớn đặt ra trong giai đoạn này là tìm hiểu và nắm vững kết cấu của từng cụm hệ thống trên các xe hiện đại, phục vụ quá trình khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, từ đó có thể từng bước làm chủ công nghệ.

An toàn chuyển động của xe là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng xe, nó được đánh giá bằng nhiều tiêu chí trong đó có hệ thống phanh. Hệ thống  phanh là một trong những cụm quan trọng nhất của xe ô tô, bởi vì nó đảm bảo cho xe chạy an toàn ở tốc độ cao, do đó có thể nâng cao được năng suất vận chuyển. Xuất phát từ những yêu cầu và đặc điểm đó, em đã thực hiện nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Khai thác hệ thống phanh trên  ô tô du lịch”.
Với đề tài  như trên, phần đầu của đồ án sẽ giới thiệu sơ lược về ô tô du  lịch, trình bày công dụng, bố trí chung, yêu cầu và cách phân loại hệ thống phanh, xác định loại hệ thống phanh thường được sử dụng trên ô tô du lịch. Phần tiếp theo đi sâu nghiên cứu, phân tích kết cấu của hệ thống phanh ô tô du lịch và các phần tử trong hệ thống, từ đó có thể nắm vững các đặc điểm kết cấu, ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng và các chú ý trong khai thác sử dụng của cụm, hệ thống đó. Để phục vụ tốt hơn cho quá trình khai thác, phần tính toán sẽ tiến hành kiểm nghiệm đối với một hệ thống phanh trên ô tô du lịch cụ thể, nhằm làm quen với mô hình tính toán kiểm nghiệm. Trên cơ sở đó, phần cuối của đồ án sẽ đưa ra các hướng dẫn trong quá trình khai thác, sử dụng đối với hệ thống phanh ô tô du lịch.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ DU LỊCH........................................................................... 5
1.1.Yêu cầu đối với hệ thống phanh……………..………………… 5
1.2.Phân loại………………………………………………..……..... 6
1.3.Cấu tạo chung của hệ thống phanh…………………………….. 6
1.3.1.Sơ đồ bố trí chung………………………………………. 6
1.3.2.Các phần tử chính trong hệ thống phanh………………... 9
1.4.Hệ thống phanh trên ô tô du lịch……………………………….. 17
1.4.1.Giới thiệu chung về ô tô du lịch………………………… 17
1.4.2.Hệ thống phanh thường được sử dụng trên ô tô du lịch… 19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU CÁC HỆ THỐNG PHANH THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN Ô TÔ DU LỊCH…………….... 202.1. Cấu tạo hệ thống phanh sử dụng trên ô tô du lịch…………….. 21
2.2. Phân tích kết cấu các phần tử chính trong hệ thống phanh dùng trên ô tô du lịch………………………………………………..…… 23
2.2.1. Xylanh chính hai tầng………………………………....... 23
2.2.2. Bộ trợ lực chân không………………………………….. 26
2.2.3. Kết cấu bộ điều hòa lực phanh…………………………. 29
2.2.4. Cơ cấu phanh tang trống……………………………….. 34
2.2.5. Cơ cấu phanh đĩa……………………………………….. 38

CHƯƠNG 3: ĐỘNG LỰC HỌC QUÁ TRÌNH PHANH Ô TÔ.......... 42
3.1.  Các giả thiết…………………………………………………... 42
3.2.  Sơ đồ khảo sát……………………………………………….... 43
3.3.  Động lực học quá trình phanh.................................................... 44
3.3.1.  Phương trình động lực học khi phanh............................. 44
3.3.2.  Điều kiện phanh xe có hiệu quả nhất.............................. 45
3.4.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh........................................ 46
3.4.1.  Gia tốc chậm dần khi phanh............................................ 46
3.4.2.  Thời gian phanh............................................................... 48
3.4.3.  Quãng đường phanh………………………………….... 49

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ DU LỊCH……………………………………… 57
4.1. Công tác kiểm tra bảo dưỡng trong quá trình khai thác……….. 57
4.1.1.Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.................................... 57
4.1.2. Bảo dưỡng cấp 1............................................................... 58
4.1.3.Bảo dưỡng cấp 2................................................................ 59
4.2. Kiểm tra điều chỉnh đối với hệ thống phanh…………………... 59
4.2.1. Kiểm tra điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh....... 59
4.2.2. Điều chỉnh khe hở má phanh và tang phanh.................... 60
4.2.3. Xả khí trong dẫn động thủy lực........................................ 60
4.3. Các hư hỏng thông thường và cách khắc phục........................... 60

KẾT LUẬN…………………………………………………………....... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………... 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: