Đồ án Môn học công nghệ chế tạo máy - Giá đỡ


Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.
     Mục tiêu của môn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng.

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà ngườ kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí.
     Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, và đặc biệt là thầy giáo Lý Ngọc Quyết  đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.

NỘI DUNG:

       Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I    : Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II   : Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.. . . . . . . . . . . . .
III  : Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV  : Chọn phương pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V   : Lập thứ tự các nguyên công.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI  : Tính lượng dư cho một bề mặt, tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
VII : Tính chế độ cắt cho một nguyên công.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. . . . .
IX  : Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: