ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống sấy dùng để sấy thức ăn cho cá (Thuyết minh + Bản vẽ)


Cá và các thuỷ đặc sản là động vật sống trong nước thở bằng mang .thân nhiệt thay đổi theo môi trường nước .Do đó yêu cầu dinh dưỡng của chúng mang đặt tính riêng nhưng về cơ bản vẩn gồm các thành phần sau :
-Nước :là thành phần quan trọng , tuy nhiên vì là động vật thuỷ sản nên thành phần của nước cũng ít quan tâm
-Đạm :là vật chất cơ bản nhất , các tế bào và tổ chức của cơ thể đề do chất đạm tạo thành .Ngoài ra đạm còn là nguồn năng lượng dự trữ .vì thế đạm là thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất và được xem là tiêu chuẩn để đáng giá tiêu chuẩn thức ăn .hàm lượng đạm thô trong thức ăn có thể dao động từ 22%-28%

-Axít amin : các axít amin có trong thức ăn do đạm phân giải gồm 20 loại trongđó có 10 loại axít amin không thay thế :lysine ,trytophan ,methionine ,leucine, histidine,iso leuscine , valine ,phenylalanine, arginine, threonine
-mỡ :là chất cung cấp nhiều năng lượng nhất .tuy nhiên lượng mỡ nhiều làm cho cơ thể động vật thuỷ sản bị béo phì làm mất chất lượng sản phẩm . cho nên hàm lượng mỡ trong thức ăn chi nên 4%-10% là phù hợp .
-hydrat carbon :đây là nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể ,vi vậy hàm lượng hydrat carbon trong thức ăn hợp lý sẽ tiết kiệm được đạm .Hàm lượng hydrat carbon trong thức ăn khoảng 20% -30%là thích hợp .
-vitamin:là chấ không thể thiếu trong đời sống của vi sinh vật .Gồm 2 loại : vitamin hoà tan trong mỡ A,D,E,K và vitamin hoà tan trong nước  B,C,H…
-chất tro (chất khoáng , muối vô cơ ) :các muối vô cơ chủ yếu là :Ca,  Na, Mg, K, P, S, Cl,…

NỘI DUNG:

     Phần1 : tổng quan ……………………………………………………………..
              Giới thiệu nguyên vật liệu……………………………………………….
             Giới thiệu quá trình    sấy………………………………………………..
            phương phá thực hiện…………………………………………………….
     Phần 2 :Thuyết minh quy trình công nghệ…………………………………..
     Phần 3 :Tính cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng…………………...
               Các thông số của từng trang thái ……………………………………….
              Tính cân bằng vật chất…………………………………………………..
             tính cân bằng năng lượng………………………………………………..
   phần 4 : tính kích thước thiết bị sấy …………………………………………..
I. băng tải…………………………………………………………………...
II. kích thước thân thiết bị …………………………………………………..
III. động cơ băng tải …………………………………………………………
   Phần 5 : tính toán và chọn thiết bị phụ ………………………………………
I .         calorifer…………………………………………………………………..
II .        cyclon………………………………………………………………….…
III.        gầu tải nhập liệu ………………………………………………………...
  Phần 6 : tính kinh tế ……………………………………………………………

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: