ĐỒ ÁN - Thiết kế trạm biến áp 110-22kV


Hiện nay nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, những năm gần đây với chính sách mở cửa của nước ta, nhiều nước trên thế giới đã đầu tư vào và hình thành nhiều khu công nghiệp trên phạm vi cả nước. Như vậy ngành năng lượng có vai trò rất quan trọng, nó quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Song song với việc phát triển của kinh tế và đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều như  các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp… Do đó đòi hỏi một nguồn năng lượng có độ tin cậy chất lượng cao. Muốn vậy trước hết ta phải xây dựng hệ thống cung cấp điện cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của con người.

Trạm biến áp là một khâu không thể thiếu trong hệ thống năng lượng, trạm biến áp dùng để biến đổi từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác giúp cho việc phân phối điện năng ở các cấp điện áp hợp lý và giúp giảm bớt tổn thất điện năng trong việc truyền tải. Việc xây dựng, thiết kế, vận hành trạm biến áp đúng kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích rất lớn.NỘI DUNG:

Chương 1 : Tổng quan về trạm biến áp.
                                                                                                                         Trang (3-4                                                     
 Chương 2 : Cân bằng công suất và đồ thị phụ tải.
                                                                                                                      Trang (5-11)
  Chương 3 : Chọn phương án thiết kế và sơ đồ cấu  trúc cho trạm.
                                                                                                                        Trang (12-19)
  Chương 4 : Tính toán chọn máy biến áp.
                                                                                                                       Trang (20-22)
  Chương 5 : Sơ đồ nói điện.
                                                                                                                   Trang (23-28)
  Chương 6 : Tính toán dòng điện ngắn mạch dòng làm việc
  bình thường va dòng cưỡng bức.
                                                                                                                       Trang (29-42)
  Chương 7 : Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp.   
                                                                                                                           Trang (43-47)
  Chương 8 : Chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện.
                                                                                                                      Trang (48-70)
  Chương 9 : Tính toán kính tế - kỹ thuật quyết định phương
  án thiết kế.
                                                                                                                     Trang (71-74)
  Chương 10 : Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp.
                                                                                                                    Trang (75-89)
  Chương 11 : Thiết kế lưới nối đất cho trạm.
                                                                                                                     Trang (90-103)
                      Chương 12 : Thiết kế chiếu sáng.
                                                                                                                      Trang (104-110)
                      Chương 13 : Điều hoà không khí.
                                                                                                         

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: