PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC


NỘI DUNG:

I.BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
II.BẢO TOÀN ELECTRON 
III.BẢOTOÀN NGUYÊN TỐTRONG CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ
IV. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀNGUYÊN TỬ
V. BÀI TOÁN HỖN HỢP H2 VÀ HIDROCACBON KHÔNG NO
VI. BÀI TOÁN H+TD VỚI (HCO3-vàCO32-)
VII.CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN HAY
VIII. KỸTHUẬT VẬN DỤNG HỖN HỢP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
IX.PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỂ TRỊ
X. CRACKING
XI. HỮU CƠ

XII. KỸ THUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐTRONG HÓA HỮU CƠ
XIII. KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN
XIV. KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DD H+;NO3-
XV. KỸTHUẬT GIẢI BÀI TOÁN PEPTIT
XVI. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI
XVII.KỸTHUẬT GIẢI BÀI TOÁN HIDROCACBON
XVIII. CÁC ĐỀKIỂM TRA HAY

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: