SÁCH - Bài Tập Thủy Lực Tập 1 (PGS.TS. Hoàng Văn Quý & GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm)


Cuốn sách “Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp “ được biên soạn để cung cấp thêm thông tin cho các kỹ sự thiết kế
Cuốn Bài tập thủy lực xuất bản lần đầu uào năm 1973. Nội dung của nó tương ứng từ nội dụng cuốn Giáo trình thủy lực xuất bản năm 1968, 1969. Cuốn Bài tập thủy lực đó được soạn thành hai tập: Tập I do đồng chí Nguyễn Cảnh Cẩm và Hoàng Văn Quy biên soạn, đồng chí Hoàng Văn Quý chủ biên. Tập II do các đồng chí Nguyễn Canh Cầm, Lưu Công Đào, Nguyễn Như Khuê và Hoàng Văn Quý biên soạn, đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chủ biên.
Cuốn Giáo trình thủy lực đã được tái bản (lần thứ ba) có sửa chữa và bổ sung cũng như sắp xếp lại số chương cho mỗi tập. Để tương ứng với cuốn giáo trình đó, trong lần tái bản thứ hai này cuốn Bài tập Thủy lực cũng được sửa chữa và bổ sung. Lần tái bản này do đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chịu trách nhiệm và được chia làm hai tập.

NỘI DUNG:

Chương 1: Những tính chất cơ bản của chất lỏng và chất khí
Chương 2: Thủy tĩnh học
Chương 3: Động lực học chất lỏng
Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy
Chương 5: Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi
Chương 6: Dòng chảy ổn định, đều, có áp trong ống dài
Chương 7: Nước va
Chương 8: Dòng chảy đều không áp trong kênh
Chương 9: Dòng chảy ổn định không đồng đều trong kênh hở

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE BẢN 2017 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH (BẢN 2011)
M_tả

Không có nhận xét nào: