SÁCH - Bài Tập Thủy Lực Tập 2 (GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm & TSKH. Lưu Công Đào & PGS. Nguyễn Như Khuê & PGS.TS. Hoàng Văn Quý)


Cuốn sách “Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp “ được biên soạn để cung cấp thêm thông tin cho các kỹ sự thiết kế
Cuốn Bài tập thủy lực xuất bản lần đầu uào năm 1973. Nội dung của nó tương ứng từ nội dụng cuốn Giáo trình thủy lực xuất bản năm 1968, 1969. Cuốn Bài tập thủy lực đó được soạn thành hai tập: Tập I do đồng chí Nguyễn Cảnh Cẩm và Hoàng Văn Quy biên soạn, đồng chí Hoàng Văn Quý chủ biên. Tập II do các đồng chí Nguyễn Canh Cầm, Lưu Công Đào, Nguyễn Như Khuê và Hoàng Văn Quý biên soạn, đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chủ biên.
Cuốn Giáo trình thủy lực đã được tái bản (lần thứ ba) có sửa chữa và bổ sung cũng như sắp xếp lại số chương cho mỗi tập. Để tương ứng với cuốn giáo trình đó, trong lần tái bản thứ hai này cuốn Bài tập Thủy lực cũng được sửa chữa và bổ sung. Lần tái bản này do đồng chí Nguyễn Cảnh Cầm chịu trách nhiệm và được chia làm hai tập.

NỘI DUNG:

Chương 10: Vẽ đường mặt nước trong sông thiên nhiên
Chương 11: Chuyển động không ổn định, biến đổi dần trong lòng dẫn hở
Chương 12: Chuyển động của bùn cát trong lòng dẫn hở
Chương 13: Nước chảy
Chương 14: Đập tràn
Chương 15: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình
Chương 16: Chảy dưới cửa cống
Chương 17: Công trình nối tiếp
Chương 18: Chuyển động của nước ngầm (nước thấm)
Chương 19: Cơ sở lý luận về mô hình các hiện tượng thủy lực

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE BẢN 2011 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH (BẢN 2009)
M_tả

Không có nhận xét nào: