SÁCH SCAN - Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết (Trần Trọng Hỉ & Đặng Thanh Tân)


Cơ học lý thuyết là môn học dùng làm cơ sở cho các môn học khác như: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy - chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy, Thủy lực...Vì vậy, nắm vững môn cơ học lý thuyết là vấn đề cơ bản của học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ.

Nội dung chính của cuốn sách Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết bao gồm bốn phần chính, trong mỗi phần được chia ra làm nhiều chương:

NỘI DUNG:

Phần I: Tĩnh học

Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học

Chương 2: Khảo sát hệ lực

Chương 3: Trọng tâm của vật rắn

Các thí dụ

Phần II: Động học

Chương 1: Động học điểm

Chương 2: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn

Chương 4: Tổng hợp chuyển động

Các thí dụ

Phần III: Động lực học

Chương 1: Các khái niệm động lực học

Chương 2: Đặc trưng hình học khối lượng

Chương 3: Các định lý tổng quát động lực học

Các thí dụ

Phần IV: Các nguyên lý

Chương 1: Nguyên lý D'Alambert

Chương 2: Nguyên lý di chuyển khả dĩ

Chương 3: Động lực học vật rắn.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE - BẢN MỚI NHẤT (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: