SÁCH - Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng (Ths. Phan Thế Vinh & Ths. Trần Hữu Bằng)


NỘI DUNG:

Chương mở đầu: Tầm quan trọng của vật liệu xây dựng: Ssơ lược tình hình phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng; Phân loại vật liệu xây dựng
Chương 1: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng
Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên
Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng
Chương 4: Các loại chất kết dính vô cơ
Chương 5: Bê tông dùng chất kết dính vô cơ
Chương 6: Vữa xây dựng
Chương 7: Gỗ và vật liệu gỗ
Chương 8: Chất kết dính hữu cơ
Chương 9: Bêtông atfan
Chương 10: Thép xây dựng
Chương 11: Vật liệu thủy tinh xây dựng
Chương 12: Các loại vật liệu khác

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE - BẢN 2018 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: