SÁCH SCAN - Máy Điện - Lý Thuyết Và Bài Tập (Trần Văn Chính)


Sách MÁY ĐIỆN - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Điện trong các trường đại học kỹ thuật. cuốn sách cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật khi tính toán các vấn đề liên quan đến máy điện.


Cuốn sách gồm 6 chương.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN
Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
Chương 3: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Chương 4: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Chương 5: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Chương 6: MÁY ĐIỆN MỘT PHA


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê"  và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


M_tả

Không có nhận xét nào: