SÁCH - Máy Điện Và Mạch Điều Khiển (Trần Thế Sang & Nguyễn Trọng Thắng)


NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu các xu hướng mới trong nghiên cứu và phát triển máy điện.

Chương 2: Khái quát về vật liệu nam châm vĩnh cữu và các ứng dụng của chúng.

Chương 3: Trình bày máy biến áp, giới thiệu loại máy biến áp tần số biến thiên và máy tự ngẫu thay đổi.

Chương 4: Trình bày sự tính toán lực và moment trong các hệ thống sử dụng nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.

Chương 5 & 6: Đề cập những khái niệm cơ bản của máy điện quay và các cuộn dây phần ứng.

Chương 7 & 8: Trình bày động cơ điện DC

Chương 9: Khái quát về động cơ điện cảm ứng

Chương 10: Động cơ công suất nhỏ

Chương 11: Đề cập đến các vấn đề mới trong điều khiển máy điện.
M_tả

Không có nhận xét nào: