SÁCH - Cơ học đất Full (PGS.TS. Võ Phán & Ths. Phan Lưu Minh Phượng)


NỘI DUNG:

Chương 1. Khái quát sự hình thàh và tính chất cơ lý của đất
Chương 2. Sự phân bố ứng suất trong khối đất
Chương 3. Biến dạng của đất
Chương 4. Sức chịu tải của đất
Chương 5. Tính ổn định của mái đất

Chương 6. Áp lực đất lên tường chắn


NỘI DUNG:

Chương 1. Khái quát sự hình thàh và tính chất cơ lý của đất
Chương 2. Sự phân bố ứng suất trong khối đất
Chương 3. Biến dạng của đất
Chương 4. Sức chịu tải của đất
Chương 5. Tính ổn định của mái đất

Chương 6. Áp lực đất lên tường chắn

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: