SÁCH - Hệ Thống Điều Khiển Bằng Khí Nén (Nguyễn Ngọc Phương)


Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng ở những lĩnh vực mà ở đó nguy hiểm, hay xảy ra cháy nổ, như các thiết bị phun sơn; các loại đồ gá kẹp chi tiết nhựa, chất dẻo; hoặc là được sử dụng cho lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện tử, vì điều kiện vệ sinh môi trường tốt và an toàn cao. Ngoài ra hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng trong các dây chuyền rửa tự động; trong các thiết bị vận chuyển và kiểm tra của thiết bị lò hơi, thiết bị mạ điện, đóng gói, bao bì và trong công nghiệp hóa chất.

NỘI DUNG:

Chương 1: cơ sở lý thuyết về khí nén
Chương 2: máy nén khí và thiết bị xử lí khí nén
Chương 3: hệ thống thiết bị phân phối khí nén
Chương 4: các phần tử trong hệ thống điều khiển
Chương 5: cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén
Chương 6: cơ sở lí thuyết bằng khí nén
Chương 7: thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén
Chương 8: điều khiển bằng điện – khí nén

Hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng ở những lĩnh vực mà ở đó nguy hiểm, hay xảy ra cháy nổ, như các thiết bị phun sơn; các loại đồ gá kẹp chi tiết nhựa, chất dẻo; hoặc là được sử dụng cho lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện tử, vì điều kiện vệ sinh môi trường tốt và an toàn cao. Ngoài ra hệ thống điều khiển bằng khí nén được sử dụng trong các dây chuyền rửa tự động; trong các thiết bị vận chuyển và kiểm tra của thiết bị lò hơi, thiết bị mạ điện, đóng gói, bao bì và trong công nghiệp hóa chất.

NỘI DUNG:

Chương 1: cơ sở lý thuyết về khí nén
Chương 2: máy nén khí và thiết bị xử lí khí nén
Chương 3: hệ thống thiết bị phân phối khí nén
Chương 4: các phần tử trong hệ thống điều khiển
Chương 5: cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén
Chương 6: cơ sở lí thuyết bằng khí nén
Chương 7: thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén
Chương 8: điều khiển bằng điện – khí nén
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: