SÁCH SCAN - Hóa Học Hữu Cơ - Phần Bài Tập - Tập 1 + 2 (GS. TSKH. Ngô Thị Thuận)


TẬP 1:

Cuốn sách gồm ba phần: trong phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức.

Trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức. Có thể có nhiều cách giải bài tập khác nhau, ở đây chỉ đưa ra phương pháp mà theo chúng tôi là hợp lí hơn cả


Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hoá các trường đại học, ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông trung học cũng như những ai quan tâm đến Hoá học hữu cơ.

NỘI DUNG:

PHẦN MỘT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
I. Các phương pháp nối mạch cacbon
1. Nối thêm một nguyên tử cacbon
2. Nối thêm một hoặc nhiều nguyên tử cacbon

II. Các phương pháp giảm mạch cacbon
1. Giảm một nguyên tử cacbon
2. Giảm một hoặc nhiều nguyên tử cacbon

III. Các phản ứng của ankyl - và aryl halogenua
IV. Các phản ứng của hợp chất cơ magie
V. Các phản ứng của muối điazoni
VI. Phương pháp bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ
1. Nguyên tắc chung
2. Bảo vệ nhóm -OH
3. Bảo vệ nhóm -NH2 và -NHR
4. Bảo vệ nhóm >C=O
5. Bảo vệ nhóm -COOH

PHẦN HAI: BÀI TẬP
1. Đại cương
2. Ankan
3. Anken
4. Aren
5. Dẫn xuất Halogen
7. Hợp chất cơ Magie
8. Ancol và Phenol
9. Anđehit và Xeton
10. Axit cacbonxylic
11. Hợp chất Nitro và Amin
12. Hợp chất dị vòng
13. Hợp chất bài tập
14. Bài tập liên quan đến nhiều chương

TẬP 2:

Cuốn sách gồm hai phần: phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hoá học hữu cơ, phần hai gồm 400 bài tập kèm lời giải của 13 chương mục khác gắn với chương trình hoá học hữu cơ.

Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên, cao học, nghiên cứu sinh ngành hoá học các trường đại học, ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông trung học, các em học sinh trung học phổ thông chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế và những ai quan tâm đến hoá học hữu cơ.

NỘI DUNG:

Các tác nhân được sử dụng
Phần 1: Các phản ứng thường gặp trong hoá học hữu cơ
Phần 2: Bài tập và hướng dẫn giải
Chương 1: Đại cương
Chương 2: Hiđrocacbon no
Chương 3: Anken và ankin
Chương 4: Hiđrocacbon thơm
Chương 5: Dẫn xuất halogen, hợp chất cơ nguyên tố
Chương 6: Ancol, phenol, ete
Chương 7: Anđenhit, xeton
Chương 8: Axit cacboxylic, este
Chương 9: Hợp chất nitro, amin
Chương 10: Hợp chất tạp chức
Chương 11: Hợp chất dị vòng
Chương 12: Cacbohiđrat
Chương 13: Bài tập tổng hợp.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE - BẢN 2012 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD TẬP 1 (2006)

LINK DOWNLOAD TẬP 2 (2008)
M_tả

Không có nhận xét nào: