SÁCH SCAN - Hướng dẫn đồ án môn học Điện 1 - Thiết kế mạng điện (Hồ Văn Hiến)


Nội dung cuốn sách gồm có: phân tích nguồn và phụ tải, cân bằng công suất trong hệ thống điện, dự kiến các phương án về mặt kỹ thuật, so sánh phương án về kinh tế, sơ đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp, bù kinh tế trong mạng điện, tính toán cân bằng chính xác công suất kháng và tính toán phân bố thiết bị bù cưỡng bức, tính toán phân bố công suất trong mạng điện, điều chỉnh điện áp trong mạng điện, tổng kết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện, thiết kế đường dây phân phối.

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN là tài liệu được biên soạn theo đề cương môn học “Đồ án môn học điện 1”, Khoa Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chủ yếu phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Cung cấp điện, Điện công nghiệp) dùng để làm đồ án thiết kế môn học, đồ án tốt nghiệp.

Tài liệu tóm tắt phần lý thuyết có liên quan đến mạng điện truyền tải và mạng phân phối theo nội dung của các môn học:
1. Hệ thống điện truyền tải và phân phối
2. Hệ thống điện 2
3. Thiết kế hệ thống điện.

Phần lý thuyết hướng dẫn thiết kế được trình bày theo trình tự của quá trình thiết kế gồm 10 chương từ phân tích nguồn và phụ tải, chọn phương án hợp lý … tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện, tổng kết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện thiết kế, thiết kế mạng phân phối.Trong mỗi phần có ví dụ minh họa giúp người thiết kế nắm được các bước tính toán.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: