SÁCH SCAN - Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng 2005 (Bộ xây dựng)


Định mức dự toán xây dựng công trình (phần khảo sát xây dựng). trong này trình bày định mức khảo sát xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: