SÁCH SCAN - Động lực học hệ nhiều vật (GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang)


Ôn tập phép tính ma trận, véc tơ và tenxơ. Động học vật rắn. Động học hệ nhiều vật. Động lực học vật rắn. Một số phương trình chuyển động của hệ nhiều vật. Phương pháp số trong động lực học hệ nhiều vật và phân tích dao động của hệ nhiều vật bằng phương pháp số.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: