SÁCH SCAN - Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV VIS - Trần Tứ Hiếu


Phương pháp trắc quang là phương pháp phân tích hóa lý được sử dụng phổ biến nhất trong các phương pháp phân tích hóa lí. Bằng phương pháp này có thể định lượng nhanh chóng với độ nhạy và độ chính xác cao. Thực tế phương pháp này có khả năng, sử dụng vô hạn để xác định hầu hết các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn (trừ các khí trơ), các hợp chất vô cơ cũng như các hợp chất hữu cơ. (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1086) Các phương pháp phân tích công cụ, (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3139) Các phương pháp phân tích quang học , (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3010) Các phương pháp phân tích quang học.
Chương 1: Đại cương về phân tích trắc quang
Chương 2: Sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch chất màu
Chương 3: Quan hệ giữa cấu trúc và màu sắc của hợp chất
Chương 4: Các nguyên nhân làm cho sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch không tuân theo định luật Bughe - Lambe - Bia
Chương 5: Các phương pháp tách và làm giàu chất cẩn phân tích trong phân tích trắc quang

Chương 6: Các phương pháp định  lượng bằng trắc quang
Chương 7: Độ nhạy của phương pháp trắc quang - tiêu chuẩn để đánh giá thuốc thử - sai số trong phép đo A
Chương 8: Phương pháp trắc quang xác định thành phần và hằng số bền của phức
Chương 9: Dụng cụ đo dùng trong trắc quang
Chương 10: Giới thiệu về các phương pháp đo độ đục

Chương 11: Giới thiệu phương pháp phát quang (huỳnh quang)
Chương 12: Giới thiệu phương pháp hóa phát quang (hóa huỳnh quang)
Chương 13: Phức bậc ba (phức hỗn hợp)
Chương 14: Sử dụng hợp chất màu ít tan. Phản ứng oxi hóa khử và các phản ứng khác trong phân tích trắc quang

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: