SLIDE - THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG CHO NHÀ MÁY ĐƯỜNG MÍA


Ngành công nghiệp mía đường vẫn là một ngành quan trọng.
Với mục tiêu và tầm quan trọng như thế thì việc thiết kế một nhà máy đường hiện đại với năng suất cao là cần thiết. Ở đây ta chọn thiết kế nhà máy với năng suất 1800 tấn/ngày.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: