Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển đèn giao thông tại ngã tư dùng PLC S7-200


Hiện nay sự tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới diễn ra nhanh chóng, với sự ra đời của hàng loạt những sản phẩm mới ứng dụng những tiến bộ ở những nước phát triển.Đặc biệt trong những năm gần đây kĩ thuật điều khiển phát triển mạnh mẽ, có nhiêug c”ng nghệ điều khiển mới được ra đời để thay thế cho những c”ng nghệ đã lỗi thời.
Để bắt kịp với tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới cũng như đáp ứng yêu cầu CNH_HĐH đất nước thì ngành c”ng nghiệp Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, c”ng nghệ và thiết bị hiện đại đang dần dần được thay thế các c”ng nghệ lạc hậu và thiết bị cũ. Các thiết bị c”ng nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình PLC, Vi xử lý, điện khí nén, điện tử. Đang được úng dụng rộng rãi trong c”ng nghiệp như các dây truyền xản xuất nước ngọt, chế biến thức ăn gia xúc, máy điều khiển theo chương trình CNC, các hệ thống đèn giao th”ng, các hệ thống báo động. Trong các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học đã và đang đưa các thiết bị hiện đại có khả năng lập trình được vào giảng dạy. Một trong những loại thiết bị có ứng dụng mạnh mẽ và đảm bảo có độ tin cậy cao là hệ thống điều khiển tự động PLC.

Với đề tài “Thiết kế m” hình hệ thống điều khiển đèn giao th”ng tại ngã tư ”. Chúng em đã vận dụng được những ưu điểm của hệ th”ng điều khiển này có hiệu quả cao. Điều đặc biệt là ý tưởng này được ứng dụng trong thực tế rất nhiều. Bởi vì hiện trạng giao th”ng Việt Nam còn rất th” sơ, lạc hậu, người tham gia giao th”ng kh”ng đi theo đúng nguyên tắc nào mới đẫn đến tắc đường, tai nạn..
Sau quá trình học tập rèn luyện và nghiên cứu tại trường chúng em đã tích luỹ được vốn kiến thức để thực hiện đề tài của mình. Cùng với sụ hướng dẫn tận tình của thầy giáo nguyen dinh khanh, cũng như các thầy c” giáo trong khoa và các bạn sinh viện cùng khoá đến nay chúng em đã hoàn thành đề tài này với nội dung sau:
1: Xác định nhiệm vụ điều khiển hệ thống.
2: Giới thiệu chung về PLC.
3: Thiết kế chế tạo m” hình m” phỏng.
4: Viết chương trình chạy cho hệ thống qua phần mềm ứng dụng.
5: Hoàn thành thuyết minh.
Do thời gian nghiên cứu có hạn nên kh”ng thể tránh khỏi nhưng sai sót, chúng em rất mong nhận đựoc sự góp ý, chỉ dẫn thêm của các thầy c” cũng như ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên để đề tài của chúng em hoàn thiện hơn, đáp ứng đầy đủ những mục tiêu đã đặt ra.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG:

Chương I: khái niệm về hệ thống điều khiển                    8
I. Khái niệm về hệ thống điều khiển.                                                 8
II.Phân loại.                                                                                        8
III. Sự khác nhau giữa các phương pháp điều khiển                          11
VI. Bộ điều khiển lập trình được                                                       12
Chương II: Giới thiệu về PLC s7-200                                            13
I. Đại cương về thiết bị điều khiển logic lập trình PLC.                    13
II. Hệ thống điều khiển PLC S7 - 200.                                               18
III. Cấu trúc bộ nhớ của CPU của PLC S7 - 200.                               25
Chương III    kỹ thuật lập trình PLC s7 – 200                        32
I.Giới thiệu chung                                                                              32
II. Ng”n ngữ lập trình PLC                                                                 33
III. Lập trình và chọn chế độ làm việc cho PLC S7-200.                   39
IV. Các khối, hàm và chức năng của nó trong PLC.                          41
V. Bộ thời gian                                                                                   51
VI. Bộ Đếm                                                                                        57
Chương IV  kết nối mạng trong PLC                                       61                                               
 1. Giới thiệu.                                                                                     61
2. Khai báo mạng MPI                                                                       61
3. Mạng vào ra phân tán                                                                     62
Chương V  thiết kế và chế tạo mô hình                               64
I. Khảo sát hệ thống điều khiển hệ thống đèn giao th”ng tại ngã tư  64
II. Mạch điện điều khiển từng trạng thái của hệ thống đèn.               68

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: