Thiết kế tháp chưng cất hệ Etanol - Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu 1000 kg trên giờ


Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến ngành công nghiệp nước ta nói riêng và thếgiới nói chung, đó là ngành công nghiệp hóa học. Đặc biệt là ngành hóa chất cơbản. Hiện nay, trong nhiều ngành sản suất hóa học cũng nhưsửdụng sản phẩm hóa học, nhu cầu sửdụng nguyên liệu hoặc sản phẩm có độtinh khiết cao phải phù hợp với quy trình sản suất hoặc nhu cầu sửdụng. Ngày nay, các phương pháp được sửdụng đểnâng cao độtinh khiết: trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu Tùy theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sựlựa chọn phương pháp thích hợp.


Đối với hệEtanol - Nước là 2 cấu tửtan lẫn hoàn toàn, ta phải dùng phương pháp chưng cất đểnâng cao độtinh khiết cho Etanol. Đồán môn học Quá trình và Thiết bịlà một môn học mang tính tổng hợp trong quá trình học tập của các kỹsưhoá- thực phẩm tương lai. Môn học giúp sinh viên giải quyết nhiệm vụtính toán cụthểvề: yêu cầu công nghệ, kết cấu, giá thành của một thiết bịtrong sản xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là bước đầu tiên đểsinh viên vận dụng những kiến thức đã học của nhiều môn học vào giải quyết những vấn đềkỹthuật thực tếmột cách tổng hợp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: